επιμορφωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς τάξεων υποδοχής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Εγχειρίδια-Άρθρα

Σκοπός του συγκεκριμένου υλικού είναι η επιμόρφωση εκπαιδευτικών που εργάζονται σε Τάξεις Υποδοχής και Φροντιστηριακά Τμήματα για την ομαλή ένταξη των μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το υλικό εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία».

Συγγραφική Ομάδα: Ευαγγέλου Οδυσσέας, Παπαγιάννη Βούλα, Παπαδόπουλος Χάρης, Φλωράτου Μάρθα.
Συντονιστής της Ομάδας: Ευαγγέλου Οδυσσέας
Εποπτεία έργου: Μπαγάκης Γιώργος

Το κείμενο είναι διαθέσιμο στο έγγραφο:  t-Yliko

Αφήστε μια απάντηση