Ας φέρουμε την επανάσταση στη μάθηση

Εγχειρίδια-Άρθρα

Παρακάτω παρατίθεται σε μετάφραση ένα τμήμα της ομιλίας του Ken Robinson στο TED (Technology, Entertainment, Design).  Ο ομιλητής με το γνωστό χιούμορ του, αναδεικνύει την ανάγκη του εκ βάθρων ανασχηματισμού του παγκόσμιου εκπαιδευτικού συστήματος.
«Μια από τις πραγματικές προκλήσεις είναι να ανανεώσουμε το σύστημα εκπαίδευσης εκ βάθρων. Η ανανέωση είναι δύσκολη γιατί σημαίνει να κάνουμε κάτι που οι άνθρωποι δεν το βρίσκουν τόσο εύκολο στο μεγαλύτερο μέρος του. Σημαίνει ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε πράγματα που τα δεχόμαστε σαν δεδομένα, πράγματα που τα θεωρούμε προφανή. Το μέγιστο πρόβλημα της αναθεώρησης ή του μετασχηματισμού είναι η τυραννία της κοινής λογικής, πράγματα για τα οποία σκεφτόμαστε: «Δεν μπορούν να γίνουν διαφορετικά, γιατί πολύ απλά έτσι γίνονται».
Το video της ομιλίας μαζί με το κείμενο της ελληνικής μετάφρασης (Interactive Transcript) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του TED:  http://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.html

Αφήστε μια απάντηση