κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον (επιμορφωτικό υλικό)

Εγχειρίδια-Άρθρα

Πρόκειται για το επιμορφωτικό υλικό  που εκδόθηκε το 2007 από τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ), με συγγραφείς τους: Ι.Ε.Πυργιωτάκη και Α. Εμβαλωτή. Οι θεματικές ενότητες είναι: (α) Κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον (β) Συνεργασία γονέων, (γ) Κοινωνία και κοινωνικοποίηση, (δ) Πολιτισμικό περιβάλλον, (ε) Πολιτιστικές αξίες.

Το κείμενο είναι διαθέσιμο στο έγγραφο: koinoniko kai sxoliko perivallon

Αφήστε μια απάντηση