επιμόρφωση στελεχών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (ΙΔΕΚΕ)

Εγχειρίδια-Άρθρα

Υλικό που χρησιμοποιήθηκε στα προγράμματα επιμόρφωση στελεχών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διάρκειας 25 ωρών, τα οποία πραγματοποιήθηκαν με υβριδικό σύστημα που περιελάμβανε δια ζώσης συναντήσεις και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Συγγραφέας: Άρτεμις Γιώτσα

Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.). Αθήνα:  2010.

Το κείμενο είναι διαθέσιμο στο έγγραφο:   Συμβουλευτική Εκπαιδευτικό Υλικό 2010

Αφήστε μια απάντηση