σεμινάρια Μαΐου του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας

Eνημέρωση Nέα

Σας παραθέτουμε την ανακοίνωση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Έδεσσας, για δύο διήμερα σεμινάρια που διοργανώνει στην Έδεσσα, στις 6, 7 και 8 Μαϊου 2011.

1.Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Έδεσσας, ως συντονιστικός φορέας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη», καθώς προσεγγίζει την αειφόρο ανάπτυξη ως πλαίσιο αναφοράς που ασχολείται με τις ανάγκες που καθορίζουν το σύγχρονο τρόπο ζωής και τους μηχανισμούς που τις δημιουργούν,  πραγματοποιεί σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Έδεσσα, την Παρασκευή 6 και το Σάββατο 7 Μαΐου 2011.

2. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Έδεσσας, ως συντονιστικός φορέας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. Απορρίμματα:  Τα χρήσιμα…«άχρηστα», καθώς προσεγγίζει την αειφόρο ανάπτυξη ως πλαίσιο αναφοράς που ασχολείται με τις ανάγκες που καθορίζουν το σύγχρονο τρόπο ζωής και τους μηχανισμούς που τις δημιουργούν, πραγματοποιεί σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην  Έδεσσα, το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Μαΐου 2011.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:  http://kpe-edess.pel.sch.gr/

Αφήστε μια απάντηση