Διερεύνηση των αναγκών των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την πρόληψη της παραβατικότητας (άρθρο)

Προσωπικές Εργασίες

Εισήγηση του Κωνσταντίνου Κιουρτσή, στο 3ο Συνέδριο Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας 17-19 Οκτωβρίου 2008 με θέμα:  «Ο εκπαιδευτικός και το έργο του, Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον».
Η εργασία αυτή είναι το προϊόν μιας έρευνας που διεξήχθη για να αναδείξει τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετικά με την πρόληψη της παραβατικότητας. Η σημερινή πραγματικότητα της σχολικής ζωής παρουσιάζεται στο θεωρητικό μέρος. Το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει τα γεγονότα και την ερευνητική διαδικασία, δηλαδή, τις ερευνητικές ερωτήσεις που υποβλήθηκαν αρχικά και το προϊόν από τη συλλογή και την ανάλυση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν μέσω των ομαδικών και ατομικών συνεντεύξεων με τους εκπαιδευτικούς. Στο τέλος, η θεωρία που προέκυψε από την αναλυτική διαδικασία της Θεμελιωμένης Θεωρίας των  Glaser και Strauss, παρουσιάζεται μαζί με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις του ερευνητή.
Το πλήρες κείμενο της εισήγησης είναι διαθέσιμο στο έγγραφο:  etea_dramas_Kiourtsis,K

Αφήστε μια απάντηση