Επικοινωνία

Κεντρωτής Κωνσταντίνος

Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 2310 300828

Fax.: 2310 300630

e-mail: kkendrotis@sch.gr