Τον Ιππόδρομο των αρχαίων Ολυμπιακών πιστεύουν ότι ανακάλυψαν αρχαιολόγοι .