• Δημιουργήστε και μορφοποιήστε το πρώτο σας άρθρο στο ιστολόγιο σας.

  • Για να θεωρηθεί επαρκής η εργασία θα πρέπει το άρθρο σας να επιδεικνύει την χρήση των παρακάτω

  1. μορφοποίηση χαρακτήρων (έντονη γραφή ή/και πλάγια γραφή)
  2. χρώμα χαρακτήρων
  3. λίστα (αριθμημένη ή μη αριθμημένη)
  4. έναν εξωτερικό υπερσύνδεσμο
  5. στοίχιση παραγράφου
  6. κεφαλίδα επιπέδου 2 ή μεγαλύτερη


Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να υποβάλλετε σχόλιο.

Αφήστε μια απάντηση