>

Η χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού μέσα στην τάξη έχει γίνει πλέον απαραίτητη για την αποτελεσματική διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Παρόλο που στο διαδίκτυο μπορεί να βρει κανείς πληθώρα εκπαιδευτικού υλικού, η έλλειψη οργάνωσης και ταξινόμησης όλων αυτών των πηγών καθιστά την αναζήτηση εξαιρετικά χρονοβόρα και συνήθως ανεπαρκή.  
Η ανάπτυξη συστημάτων μεταδεδομένων (περιγραφών και χαρακτηρισμού του περιεχομένου σύμφωνα με δομημένα λεξιλόγια) φαίνεται να καλύπτει την ανάγκη ταξινόμησης και οργάνωσης του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να καθίσταται ευκολότερη η αναζήτησή του από τους εκπαιδευτικούς. Με τη χρήση των μεταδεδομένων ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναζητήσει υλικό μέσα σε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη συνδεδεμένο με το αναλυτικό πρόγραμμα, την ηλικιακή ομάδα των μαθητών του, το βαθμό δυσκολίας της εφαρμογής η της εκπαιδευτικής πρότασης. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι βέβαια πως ο εκπαιδευτικός μπορεί να μοιραστεί με τους συναδέλφους καλές πρακτικές δοκιμασμένες στη σχολική πραγματικότητα.
Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Open Science Resources (OSR) (http://www.openscienceresources.eu) έχει δημιουργηθεί μια δομημένη ψηφιακή βιβλιοθήκη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία των φυσικών επιστήμων. Στη ψηφιακή βιβλιοθήκη του OSR ο χρήστης μπορεί να βρει πληθώρα υποστηρικτικού υλικού για το μάθημά του όπως φωτογραφίες, φύλλα εργασίας, παρουσιάσεις, προσομοιώσεις αλλά και ολόκληρες συλλογές από εκθέματα μουσείων και κέντρων επιστημών από όλη την Ευρώπη, όπως για παράδειγμα το Deutsches Museum, το Museo Scienza και το Ιδρυμα Ευγενίδου. Εκτός από το υποστηρικτικό υλικό, στη ψηφιακή βιβλιοθήκη του OSR ο εκπαιδευτικός μπορεί να βρει ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές διαδρομές που συνδέουν το μάθημα στη τάξη με μια επίσκεψη (πραγματική ή εικονική) σε ένα μουσείο/κέντρο επιστημών. Οι εκπαιδευτικές αυτές διαδρομές είναι σχεδιασμένες με βάση το ανακαλυπτικό μοντέλο διδασκαλίας – το πλέον κατάλληλο για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών – και περιέχουν αναλυτικές οδηγίες για τη διεξαγωγή της δραστηριότητας συνοδευόμενες από το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.
 
Ένας εκπαιδευτικός που επιθυμεί να διδάξει ένα συγκεκριμένο θέμα του αναλυτικού προγράμματος σπουδών με τη χρήση ψηφιακού υλικού, αλλά και σε συνδυασμό με μια επίσκεψη σε ένα μουσείο ή κέντρο επιστημών, σε συγκεκριμένη τάξη, μπορεί να αναζητήσει με τη χρήση ενός λεξιλογίου ειδικά σχεδιασμένου για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, τις εκπαιδευτικές διαδρομές και τις δραστηριότητες που έχουν αναρτήσει συνάδελφοί του στη δομημένη βιβλιοθήκη. Αντίστροφα ένας εκπαιδευτικός που έχει δημιουργήσει δικές του εκπαιδευτικές διαδρομές και επιθυμεί να τις κοινοποιήσει και να τις μοιραστεί με τους συναδέλφους του, μπορεί να τις αναρτήσει στη δομημένη βιβλιοθήκη.
 
Η χρήση της ψηφιακής βιβλιοθήκης του OSR όμως δεν σταματά στα μουσεία φυσικών επιστημών και στα κέντρα διάδοσης της επιστήμης. Στο πλαίσιο του έργου «Natural Europe» (http://www.natural-europe.eu/el), μέσω του οποίου πραγματοποιείται η αξιοποίηση των συλλογών ψηφιακού περιεχομένου μουσείων φυσικής ιστορίας  για εκπαιδευτικούς σκοπούς, η ψηφιακή βιβλιοθήκη του OSR επεκτείνεται και εμπλουτίζεται από ψηφιακό περιεχόμενο που προέρχεται από την μεγάλη Ευρωπαϊκή βιβλιοθήκη EUROPEANA (www.europeana.eu) και τις ψηφιακές συλλογές που προέρχονται από τα μεγαλύτερα μουσεία Φυσικής Ιστορίας της Ευρώπης από την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Φιλανδία, την Ουγγαρία, τη Γερμανία και τη Λιθουανία . Με τη δημιουργία εκπαιδευτικών διαδρομών που συνδέουν τη τάξη με επισκέψεις σε μουσεία φυσικής ιστορίας αναδεικνύονται νέες προσεγγίσεις στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.
 
2. Ο Διαγωνισμός
H Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής, το Ίδρυμα Λαμπράκη, το Ίδρυμα Ευγενίδου και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης διοργανώνουν Διαγωνισμό καλύτερης εκπαιδευτικής δραστηριότητας για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών με τη χρήση ανακαλυπτικών εκπαιδευτικών εφαρμογών. Οι διαγωνιζόμενοι – εκπαιδευτικοί – καλούνται να αναπτύξουν μια εκπαιδευτική διαδρομή, με βάση το ανακαλυπτικό μοντέλο διδασκαλίας, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του αναλυτικού προγράμματος Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, χρησιμοποιώντας ψηφιακό υλικό.
 
3. Προϋποθέσεις διαγωνισμού
 
Οι βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι οι ακόλουθες:
  • Η κατάθεση μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής διαδρομής σε μορφή παρουσίασης PowerPoint με παράλληλη αναλυτική περιγραφή της. Η παρουσίαση δεν πρέπει να ξεπερνά τις 15 διαφάνειες. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνσηcontest@ea.gr  
  • Μορφοποίηση της διαδρομής με βάση το διδακτικό μοντέλο ανακαλυπτικής μάθησης.
  • Η εκπαιδευτική διαδρομή πρέπει να είναι βασισμένη σε ένα η περισσότερα από τα εκθέματα του Ιδρύματος Ευγενίδου (www.eugenfound.edu.gr) ή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (www.nhmc.uoc.gr) και να περιέχει σχετικό ψηφιακό περιεχόμενο και συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες συνδεδεμένες με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου.
 
Ως ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικών διαδρομών για την κάθε κατηγορία του διαγωνισμού δείτε τις παρακάτω εκπαιδευτικές διαδρομές (θα χρειαστεί να εγγραφείτε στην εκπαιδευτική βιβλιοθήκη):
 
α)Το εκκρεμές του Φουκώ (www.osrportal.eu/en/node/93993)
β) Το Ποτάμι της Ζωής (www.osrportal.eu/en/node/95206)
 
4. Τα Βραβεία
Η Επιστημονική Επιτροπή του διαγωνισμού θα επιλέξει α) Τις 3 καλύτερες εκπαιδευτικές διαδρομές που συνδέονται με τα εκθέματα του Ιδρύματος Ευγενίδου και β) τις 2 καλύτερες εκπαιδευτικές διαδρομές που συνδέονται με τα εκθέματα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα επιμορφωτικά σεμινάρια στη χρήση ψηφιακών βιβλιοθηκών και στη δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με ψηφιακό υλικό που θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 3 έως τις 8 Ιουλίου 2011.
 
Αναλυτικές πληροφορίες για τα επιμορφωτικά σεμινάρια μπορείτε να βρείτε στις ακόλουθες διευθύνσεις:
Στα σεμινάρια θα συμμετέχουν 80 εκπαιδευτικοί από όλη την Ευρώπη που θα επιλεγούν από αντίστοιχους εθνικούς διαγωνισμούς. Η οργανωτική επιτροπή θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και συμμετοχής για τους συναδέλφους που θα διακριθούν στο Διαγωνισμό.
 
5. Επιστημονική Επιτροπή του Διαγωνισμού
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Χρήστος Ραγιαδάκος, Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ΜΕΛΗ:
Βορεάδου Κατερίνα, Καστής Νικήτας, Σωτηρίου Σοφοκλής, Λαζούδης Άγγελος, Τσουρλιδάκη Ελευθερία, Ανυφαντή Γλυκερία, Ζυγουρίτσας Νίκος, Φιλντίσης Τάκης , Νεοφώτιστος Γιώργος
 
6. Σημαντικές Ημερομηνίες
Υποβολή εκπαιδευτικών σεναρίων: 15 Μαΐου 2011
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 1 Ιουνίου 2011
Επιμορφωτικά Σεμινάρια: 3 έως 8 Ιουλίου 2011
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Tsourlidaki Eleftheria
Ellinogermaniki Agogi
Research and Development Department
Dimitriou Panagea str.
GR 15351 Pallini, Greece
Tel: +30 210 81 76 790
Fax: +30 210 60 32 79


Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να υποβάλλετε σχόλιο.

Αφήστε μια απάντηση

»