>

Το Γραφείο Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια/εργαστήρια σε στοχευμένα θέματα που αφορούν τις Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια απευθύνονται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα πραγματοποιηθούν σε διαμορφωμένη αίθουσα Τ.Π.Ε.  18 θέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου στο Μαρούσι.

Διευκρινίζεται ότι τα σεμινάρια αυτά είναι προαιρετικά και απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε καινοτόμα θέματα Τ.Π.Ε. Τα σεμινάρια διεξάγονται χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δημόσιο, με την εθελοντική συμμετοχή των αντίστοιχων εισηγητών.
Ο Α’ κύκλος σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2011. Δεν καλύπτονται τυχόν έξοδα μετακίνησης/διαμονής των συμμετεχόντων.

Δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν  κατά το τρέχον έτος σε σχολικές μονάδες και κατέχουν Πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. Α’ Επιπέδου.

Τα σεμινάρια θα είναι τρίωρης διάρκειας και θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες 15:00-18:00. 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης σε ένα μόνο σεμινάριο από τα 5 διαθέσιμα του Α’ κύκλου, για την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων συναδέλφων που ενδιαφέρονται για τα προγράμματα αυτά, λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων. 

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής ανά σεμινάριο είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις (18), θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή κλήρωση και τα ονόματα των συμμετεχόντων θα αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα.

Μετά την παρακολούθηση των σεμιναρίων θα δίδεται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από το Γραφείο Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης.

 ΠΗΓΗ: http://www.minedu.gov.gr/workshops/Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να υποβάλλετε σχόλιο.

Αφήστε μια απάντηση