>

Η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ.) προκηρύσσει τον 13ο Πανελλήνιο ΜαθητικόΔιαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος για το 2011. Ο διαγωνισμός απευθύνεταιστους μαθητές της Γ΄ τάξης Γυμνασίου και όλων των τάξεων των Γενικών Λυκείων,Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών της χώρας.
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο είδη του λόγου: Ποίημα και Διήγημα, με ελεύθεροθέμα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές με ένα ποίημα ή ένα διήγημα ήκαι τα δύο. Η συμμετοχή είναι προαιρετική.
Τα κείμεναπρέπει να αποσταλούν σε φακέλους από τους Διευθυντές των σχολείων ή  απευθείας από τους μαθητές έως την 20η Μαρτίου 2011, στηδιεύθυνση: Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών, οδός Γερανίου 41 (2οςόροφος), Τ.Κ. 104 31 Αθήνα (τηλέφωνο: 210- 3302550).


Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να υποβάλλετε σχόλιο.

Αφήστε μια απάντηση