Στο portal της επιμόρφωσης δημοσιεύτηκε η παρακάτω ανακοίνωση:
«24/11/2008
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία» της Κατηγορίας Πράξεων 2.1.1.θ «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» του ΕΠΕΑΕΚ II(«Επιμόρφωση Β? Επιπέδου») έχουν σχεδιασθεί και διενεργούνται μία σειρά δράσεων εσωτερικής αξιολόγησης της Πράξης.
Παρακαλούμε να εισέλθετε στο Πληροφοριακό Σύστημα (MIS) του έργου με χρήση των κωδικών σας, προκειμένου να συμπληρώσετε το/α ερωτηματολόγιο/α που σας αφορούν.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης.

Κάντε κλικ εδώ για να συμπληρώσετε τα ερωτηματολόγια.Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να υποβάλλετε σχόλιο.

Αφήστε μια απάντηση