Οι παρακάτω πληροφορίες έχουν αναρτηθεί εδώ:

Θέμα:

Στο παρακάτω κείμενο συγκεντρώθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών που τέθηκαν μέχρι τις 29/10/2008 σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης Β Επιπέδου στις οποίες θα συμμετάσχουν όσοι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν επαρκώς τα προγράμματα στα ΚΣΕ.

Απάντηση:

Το τεστ (σύνολο ερωτήσεων) για κάθε εξεταζόμενο θα αποτελείται από:

(i) 36 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής του αυτοματοποιημένου μέρους, και

(ii) ένα ερώτημα του μη αυτοματοποιημένου μέρους, που αναφέρεται στην εκπόνηση ενός σεναρίου με αξιοποίηση ΤΠΕ (ελεύθερο θέμα).

Ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που του παρουσιάζονται, δεν έχει δηλαδή δυνατότητα επιλογής ερωτημάτων. Ο διαθέσιμος χρόνος είναι ενιαίος για τα δύο μέρη της πιστοποίησης και ανέρχεται σε 4 ώρες, εκ των οποίων εκτιμάται ότι 1 ώρα είναι αρκετή για το αυτοματοποιημένο μέρος.

Αυτοματοποιημένο Μέρος Διαδικασίας Πιστοποίησης

Τα ερωτήματα του αυτοματοποιημένου μέρους επιλέγονται με τυχαίο τρόπο από μία βάση δεδομένων. Διευκρινίζεται ότι στα ερωτήματα αυτά ΔΕΝ υφίσταται διαχωρισμός με κριτήριο τις ιδιαίτερες θεματικές περιοχές κάθε κλάδου (όπως είναι πχ για τους ΠΕ04 η Φυσική, Χημεία, Βιολογία κλπ).

Εντός των επομένων ημερών θα αναρτηθούν στον υποστηρικτικό κόμβο της Πράξης ορισμένα δείγματα ενδεικτικών ερωτήσεων του αυτόματου μέρους, για την καλύτερη προετοιμασία των εξεταζόμενων.

Μη αυτοματοποιημένο μέρος Διαδικασίας Πιστοποίησης

Για το ερώτημα του μη αυτοματοποιημένου μέρους (ελεύθερο θέμα) υπάρχει δυνατότητα προεπιλογής της ιδιαίτερης θεματικής περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία δηλώσεως συμμετοχής στην πιστοποίηση, μέσω του MIS του Β’ επιπέδου, ο υποψήφιος καλείται να δηλώσει μία συγκεκριμένη υποκατηγορία (ιδιαίτερη θεματική περιοχή του κλάδου του) στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί ως προς το ελεύθερο θέμα. Κατά την πιστοποίηση (μη αυτοματοποιημένο μέρος) θα του δίνεται προς διαπραγμάτευση ένα τυχαίο ελεύθερο θέμα της υποκατηγορίας που δήλωσε.

Οι υποκατηγορίες για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ02 είναι:
1. Ιστορία/Αρχαία Γυμνασίου
2. Ιστορία/Αρχαία Λυκείου
3. Ν.ε. γλώσσα/Λογοτεχνία Γυμνασίου
4. Ν.ε. γλώσσα/Λογοτεχνία Λυκείου

Για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ03 δεν υπάρχουν υποκατηγορίες. Οι υποκατηγορίες για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ04 είναι:
1. Φυσική Γυμνασίου
2. Χημεία Γυμνασίου
3. Βιολογία Γυμνασίου
4. Φυσική Λυκείου
5. Χημεία Λυκείου
6. Βιολογία Λυκείου

Τέλος, οι υποκατηγορίες για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ60/70 είναι:
1. Νηπιαγωγείο
2. Μικρές τάξεις Δημοτικού (Α’, Β’, Γ’)
3. Μεγάλες τάξεις Δημοτικού (Δ’, Ε’, ΣΤ’)

Η ανάπτυξη του ελεύθερου θέματος δεν χρειάζεται να γίνει από το μηδέν αλλά καθοδηγούμενα, μέσω ενός «πλαισίου» του ελεύθερου θέματος. Τα πλαίσια του ελεύθερου θέματος (διαφορετικά για κάθε κλάδο) έχουν αναρτηθεί στον Υποστηρικτικό Κόμβο της Πράξης. Κάθε πλαίσιο περιλαμβάνει συγκεκριμένα σημεία προς διαπραγμάτευση και ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από τον πιστοποιούμενο κατά την εκπόνηση του σεναρίου και υποδεικνύει μία συγκεκριμένη δομή για το σενάριο, διευκολύνοντας έτσι σημαντικά τον εξεταζόμενο στην ανάπτυξη του σεναρίου.

Βοηθητικό Υλικό κατά τη διάρκεια της εξέτασης

Κατά την εξέταση (τόσο στο αυτοματοποιημένο όσο και στο μη αυτοματοποιημένο μέρος) δεν θα επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε υλικού, σε έντυπη (βιβλία, σημειώσεις κλπ) ή ηλεκτρονική μορφή (δισκέττες, CD, memory stick κλπ), με εξαίρεση τα βιβλία που σχετίζονται άμεσα με τα σχολικά μαθήματα (σχολικό βιβλίο μαθητή, βιβλίο καθηγητή, ΑΠΣ), τα οποία οι εξεταζόμενοι μπορούν να έχουν μαζί τους στην εξέταση. Επίσης, κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης δεν θα υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης και πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Επίσης τα εκπαιδευτικά λογισμικά στα οποία επιμορφώθηκαν οι εκπαιδευτικοί ΔΕΝ θα είναι διαθέσιμα στους σταθμούς εργασίας των κέντρων πιστοποίησης. Επειδή αυτή η αδυναμία πρόσβασης μπορεί να δυσκολέψει την ανάπτυξη του σεναρίου, αυτό θα ληφθεί φυσικά υπόψη από τους βαθμολογητές του ελεύθερου θέματος, βάσει οδηγιών.Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να υποβάλλετε σχόλιο.

Αφήστε μια απάντηση