Εκπαιδευτικές καινοτομίες: Θεωρία, Σχέδια και Εφαρμογές

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, σε ένα σχολείο που εισάγει καινοτομίες (αποσκοπώντας στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου), αναβαθμίζεται. Αυξάνονται επίσης οι απαιτήσεις για δημιουργικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Προκειμένου να συμβάλει στην κατεύθυνση αυτή, το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας φιλοξενεί σχέδια δραστηριοτήτων.Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να υποβάλλετε σχόλιο.

Αφήστε μια απάντηση