Σύνδεσμοι

Αναζήτηση

Άρθρα με ετικέτα Σκηνές από τον Όλυμπο

Ραψωδία Α 494-612: Σκηνές από τον Όλυμπο

8 Μαρτίου 2015 από και με ετικέτα

Η παρουσίασή μου για τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στους θεούς του Ολύμπου και τους θνητούς. Μαριάννα Δ., Β2

Κατηγορία Αρχαία Ελληνική Γραμματεία B | 29 Σχόλια »

Ραψωδία Α στίχοι 494-612: Σκηνές από τον Όλυμπο

28 Φεβρουαρίου 2015 από και με ετικέτα

Δημιουργήσαμε μία παρουσίαση με στοιχεία ανθρωπομορφισμού των θεών και μία αφίσα με στοιχεία υλικού πολιτισμού της ενότητας «Σκηνές από τον Όλυμπο». Χριστίνα, Χρήστος-Γιώργος, Β2. Σκηνές από τον Όλυμπο  – Χριστίνα More presentations from Mary  

Κατηγορία Αρχαία Ελληνική Γραμματεία B | 29 Σχόλια »

Ραψωδία A στίχοι 494-612: Σκηνές από τον Όλυμπο

28 Φεβρουαρίου 2015 από και με ετικέτα

Στην ενότητα «Σκηνές από τον Όλυμπο» της Α ραψωδίας δημιουργήσαμε τις παρακάτω παρουσιάσεις. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Β3.  

Κατηγορία Αρχαία Ελληνική Γραμματεία B | 29 Σχόλια »

Ραψωδία Α στίχοι 494-612: Σκηνές από τον Όλυμπο

27 Φεβρουαρίου 2015 από και με ετικέτα

Οι εργασίες του τμήματός μας (Β2) στην Ιλιάδα και συγκεκριμένα στην ενότητα «Σκηνές από τον Όλυμπο» της Α ραψωδίας.

Κατηγορία Αρχαία Ελληνική Γραμματεία B | 29 Σχόλια »

Ραψωδία Α στίχοι 494-612: Σκηνές από τον Όλυμπο

25 Φεβρουαρίου 2015 από και με ετικέτα

Οι εργασίες μας από την Α ραψωδία της Ιλιάδας και την ενότητα «Σκηνές από τον Όλυμπο»  (στίχοι 494-612). Οι μαθήτριες του Β1.

Κατηγορία Αρχαία Ελληνική Γραμματεία B | 29 Σχόλια »