Ως ψηφιακή αφήγηση σύμφωνα με τον Lathem (2005), ορίζεται ο συνδυασμός της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με τα πολυμέσα και τα εργαλεία επικοινωνίας. Eίναι μια διαδικασία που συνδυάζει τα ψηφιακά μέσα, για να εμπλουτίσει και να ενισχύσει τον γραπτό ή τον προφορικό λόγο. Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ Γυμνασίου στην ενότητα για […]

Ετικέτες: ,