Στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας διδαχθήκαμε τον μύθο του Αισώπου «Η ομορφιά δεν είναι το παν», στον οποίο το ελάφι πλήρωσε ακριβά την υπερεκτίμηση της φυσικής ομορφιάς. Με αφορμή τον συγκεκριμένο μύθο, αναζητήσαμε κι άλλους μύθους του Αισώπου με πρωταγωνιστή το ελάφι και παρουσιάσαμε δύο από αυτούς με τις ψηφιακές μας αφηγήσεις. Στεφανία Π. […]