Ποια είναι τα συναισθήματα του Οδυσσέα μετά την ανακοίνωση της Καλυψώς, πως μπορεί να επιστρέψει στην πατρίδα του μετά από επτά χρόνια που τον κράτησε στο νησί της;  Πώς νιώθει η καλλιπλόκαμη Καλυψώ που αναγκάζεται να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο της; Δείτε τις ψηφιακές μας αφηγήσεις «Η χαρά του Οδυσσέα» και «Γράμμα στον Οδυσσέα». Μαρία Τσ. […]