Στο μάθημα της Λογοτεχνίας της Α΄ Γυμνασίου, σε μια πρώτη γνωριμία με το σχολικό εγχειρίδιο, υλοποιήθηκε δραστηριότητα δημιουργικής γραφής από τους μαθητές του Α1, Α2 και Α5, οι οποίοι,  αξιοποιώντας  τίτλους λογοτεχνικών κειμένων από τα Περιεχόμενα του βιβλίου, έγραψαν τις δικές τους  ιστορίες. Στη συνέχεια, αφού διδάχτηκαν τις αρχές μιας πετυχημένης ψηφιακής αφήγησης, συνέθεσαν και δημιούργησαν τις ψηφιακές τους αφηγήσεις, προσθέτοντας την ηχογραφημένη αφήγηση και τη μουσική που είχαν επιλέξει. Οι ψηφιακές δημιουργίες των παιδιών παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια της τάξης.