Τα μέλη της ομάδας «Χτίζοντας γέφυρες, όχι τείχη!», αναζητώντας τα ίχνη των «άλλων» στην πόλη μας, φωτογραφίσαμε κτίρια και μνημεία που αναδεικνύουν τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα  της Αλεξανδρούπολης και αξιοποιήσαμε τις φωτογραφίες μας αποδίδοντάς τες εικαστικά και εκφράζοντας μέσω συμβόλων την παρουσία των «άλλων» στα κτίρια και μνημεία που φωτογραφίσαμε. Το εικαστικό και φωτογραφικό υλικό  αξιοποιήθηκε στη συνέχεια για τη δημιουργία παρουσιάσεων powerpoint.


ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

More presentations from Mary

ΤΟ ΚΑΠΝΟΜΑΓΑΖΟ

More presentations from Mary

ΦΑΡΟΣ

More presentations from Mary