ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

0

Συγγραφέας: ΚΙΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κατηγορία ΑΛΓΕΒΡΑ, Μαθηματικά | , στις 21-01-2018

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ

0

Συγγραφέας: ΚΙΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κατηγορία ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ, Μαθηματικά | , στις 21-01-2018

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ

0

Συγγραφέας: ΚΙΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κατηγορία ΑΛΓΕΒΡΑ, Μαθηματικά | , στις 21-01-2018

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

0

Συγγραφέας: ΚΙΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κατηγορία Πληροφορική | , στις 21-01-2018

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΑΡΘΡΟ ΕΝΑ

0

Συγγραφέας: ΚΙΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κατηγορία Πληροφορική | , στις 21-01-2018

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

 

Τεστ στην ενσωμάτωση

0

Συγγραφέας: ΚΙΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κατηγορία ΑΛΓΕΒΡΑ, Μαθηματικά | , στις 21-01-2018

κειμενο απο Youtube

κειμενο απο SLIDESHARE

Διαχείριση πολυμέσων

0

Συγγραφέας: ΚΙΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κατηγορία Πληροφορική | , στις 09-01-2018

Τα χρώματα είναι μία κωδικοποίηση του ανθρώπινου νευρικού συστήματος για να διακρίνει τα μήκη κύματος (ή τις συχνότητες) του φωτός που προσπίπτουν στο αισθητήριο όργανο της όρασης. Τα μήκη κύματος του φωτός που διεγείρουν τον ανθρώπινο οφθαλμό κυμαίνονται από περίπου 4.000 Å (400 nm) μέχρι 7.000 Å (700 nm). Στον πίνακα φαίνεται σε γενικές γραμμές η χρωματική κωδικοποίηση του ανθρώπινου οφθαλμού. Σε κάθε μήκος κύματος (ή συχνότητα) η όραση του ανθρώπου αντιστοιχίζει και ένα χρώμα.

Κάνε κλικ Εδώ για να δεις ένα αρχείο word με οδηγίες

Όταν στο μάτι του ανθρώπου προσπέσουν δύο ακτινοβολίες με διαφορετικά μήκη κύματος η ανθρώπινη όραση συνθέτει τα χρώματα δημιουργώντας καινούργια. Έτσι για παράδειγμα αν μία φωτεινή πηγή μάς φαίνεται ότι εκπέμπει κίτρινο χρώμα μπορεί αυτή να έχει μήκη κύματος στην περιοχή από 560 nm έως 590 nm ή να εκπέμπει ταυτόχρονα κόκκινες και πράσινες ακτινοβολίες που όταν συντίθενται μας δίνουν κίτρινο χρώμα. Για τη δημιουργία των χρωμάτων δεν μας είναι απαραίτητα όλα τα μήκη κύματος του ορατού φωτός αλλά μόνο ορισμένα από αυτά. Με άλλα λόγια στηριζόμενοι σε κάποια χρώματα τα οποία ονομάζουμε βασικά ή πρωτογενή μπορούμε να συνθέσουμε τα υπόλοιπα.

Τα βασικά χρώματα που χρησιμοποιούμε για τη σύνθεση των χρωμάτων δεν είναι ίδια σε όλες τις εφαρμογές. Οι διαφορές σχετίζονται με τον τρόπο που παράγεται το φως που φτάνει στο μάτι αλλά και με το επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα. Το φως που βλέπουμε μπορεί να προέρχεται από απευθείας εκπομπή (π.χ. οθόνη), από απορρόφηση που οφείλεται σε ανάκλαση ή από απορρόφηση καθώς αυτό διέρχεται μέσα από ημιδιαφανή χρωματιστά υλικά. Κατά την εκπομπή του φωτός τα μήκη κύματος «αθροίζονται» για τη δημιουργία του χρωματικού αποτελέσματος ενώ κατά την απορρόφηση του φωτός από τα υλικά τα μήκη κύματος «αφαιρούνται» και δημιουργούν το χρωματικό αποτέλεσμα. Παράλληλα η αντίληψη του φωτός από τον άνθρωπο περιλαμβάνει επιπλέον χαρακτηριστικά όπως η λαμπρότητα (brightness) και η χρωματική καθαρότητα (saturation). Με άλλα λόγια η αίσθηση του χρώματος είναι μία πολύπλοκη ανθρώπινη διαδικασία.

Για την διευκόλυνση της περιγραφής και της αναπαραγωγής των χρωμάτων δημιουργήθηκαν τα λεγόμενα χρωματικά μοντέλα. Καθένα από αυτά βασίζεται σε συγκεκριμένα βασικά (πρωτογενή) χρώματα. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σπάνια δύο εφαρμογές φτάνουν στο ίδιο χρωματικό αποτέλεσμα ακόμη και στην περίπτωση που χρησιμοποιούν το ίδιο χρωματικό μοντέλο. Μία εικόνα φαίνεται διαφορετική σε οθόνες από διαφορετικό κατασκευαστή και δύο κόκκινες μπογιές από διαφορετικό κατασκευαστή δίνουν διαφορετικό κόκκινο χρώμα.

Πρώτη ανάρτηση – Λογιστικά φύλλα

0

Συγγραφέας: ΚΙΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κατηγορία Πληροφορική | , στις 09-01-2018

Τι είναι τα λογιστικά φύλλα

Στη σύγχρονη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογιστικό φύλλο (αγγλ. spreadsheet) χαρακτηρίζεται ο λογιστικός πίνακας, (παλαιότερα «λογιστικό αβάκιο») σε ηλεκτρονική μορφή, που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή και μπορεί να

  • αποθηκευτεί,
  • εκτυπωθεί ή και
  • να διαβιβαστεί σε έτερο υπολογιστή.

 Ένας μαθηματικός τύπος (formula) ορίζει πώς το περιεχόμενο ενός κελιού υπολογίζεται από τα περιεχόμενα ενός ή παραπάνω άλλων κελιών γενικότερα, κάθε φορά που αυτά ενημερώνονται.

Τα λογιστικά φύλλα συνήθως χρησιμοποιούνται για χρηματοοικονομικές πληροφορίες, λόγω της δυνατότητάς τους να υπολογίζουν πάλι ό,τι χρειάζεται σε όλο το φύλλο, όταν αλλάξει έστω και ένα κελί. Κάποιες φορές προστίθεται και μια τρίτη ψευδο-διάσταση, με την προσθήκη στρωμάτων (layers) ή φύλλων (sheets), πάνω σε ήδη υπάρχουσα δισδιάστατη πληροφορία.

Το πρώτο λογιστικό φύλλο θεωρείται ότι ήταν το Visicalc (αν και υπάρχουν διαφωνίες), το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του υπολογιστή Apple II. Στην εποχή που το κυρίαρχο λειτουργικό σύστημα ήταν το DOS, το πιο δημοφιλές λογιστικό φύλλο ήταν το Lotus 1-2-3. Σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς ανήκει στο Excel, για τις πλατφόρμες των Windows και του Macintosh.