σκέψεις και απόψεις

αντί βιογραφικού ένα κείμενο από τον ΘΕΡΜΠΕΡ ΤΖΕΗΜΣ-ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ που περιγράφει τη θεώρησή μου για την εκπαίδευση γενικότερα

Το κουνούπι και το αστέρι

 

 

 

 

 

 

Πηγή