ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ- ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ

Ένα απλό μοντέλο για το άτομο;

Το ατομικό πρότυπο του Bohr αποτελεί μια μινιατούρα του πλανητικού συστήματος. Το άτομο αποτελείται από τον πυρήνα, που περιέχει τα θετικά φορτισμένα πρωτόνια και τα ουδέτερα νετρόνια. Στον πυρήνα είναι πρακτικά συγκεντρωμένη η μάζα του ατόμου. Γύρω από τον πυρήνα και σε αρκετά μεγάλες αποστάσεις κινούνται σε καθορισμένες τροχιές (στιβάδες) τα ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια όταν δεν είναι σε διέγερση κατανέμονται σε επτά στιβάδες, τις Κ, L, Μ, Ν, Ο, P και Q.

Κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες:

Για τη διάταξη των ηλεκτρονίων σε στιβάδες ( ηλεκτρονιακή δομή ) ακολουθούμε τους εξής κανόνες:

  • Κάθε στιβάδα δέχεται ένα συγκεκριμένο αριθμό ηλεκτρονίων δηλαδή η Κ έως 2 ηλεκτρόνια, η L έως 8 ηλεκτρόνια, η Μ έως 18 ηλεκτρόνια κτλ.
  • Η τελευταία στιβάδα οποιουδήποτε ατόμου μπορεί να έχει μέχρι 8 ηλεκτρόνια.
  • Η προτελευταία οποιουδήποτε ατόμου μπορεί να έχει μέχρι 18 ηλεκτρόνια, αλλά όχι λιγότερα από 8 ηλεκτρόνια. Εκτός αν είναι η Κ που έχει το πολύ 2 ηλεκτρόνια.

Περιοδικός Πίνακας

Το 1913 ο Mosley ταξινόμησε τα χημικά στοιχεία στον περιοδικό πίνακα κατά σειρά αυξανόμενου ατομικού αριθμού (Ζ). Οι ιδιότητες των στοιχείων είναι περιοδικές συναρτήσεις του ατομικού αριθμού.

Ο Περιοδικός Πίνακας δομείται από 7 οριζόντιες γραμμές ( περίοδοι ) και 18 κατακόρυφες στήλες ( ομάδες ).

Η ομάδα μας δείχνει τον αριθμό των ηλεκτρονίων της εξωτερικής ομάδας.

Ο αριθμός της περιόδου στην οποία ανήκει το στοιχείο, δείχνει τον αριθμό των στιβάδων στις οποίες έχουν κατανεμηθεί τα ηλεκτρόνιά του.

Τα στοιχεία που ανήκουν στην πρώτη ομάδα ονομάζονται αλκάλια, της δεύτερης ομάδας αλκαλικές γαίες, της προτελευταίας ομάδας αλογόνα και της τελευταίας ευγενή αέρια.

Εδώ μπορείτε να δείτε τον περιοδικό πίνακα.

Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα:

  1. Μας βοηθάει στην ανακάλυψη νέων στοιχείων.
  2. Μας διευκολύνει στη μελέτη των ιδιοτήτων ( φυσικών και χημικών ) και των μεθόδων παρασκευής των στοιχείων.
  3. Μας δίνει τη δυνατότητα πρόβλεψης της συμπεριφοράς ενός στοιχείου.

Αφήστε μια απάντηση