Πυθαγόρειο θεώρημα


Το Πυθαγόρειο θεώρημα είναι ένα από τα πιο σημαντικά θεωρήματα της γεωμετρίας και διδάσκεται για πρώτη φορά κατα τη Δευτέρα γυμνασίου.
Σύμφωνα με το θεώρημα «Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο το άθροισμα των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών είναι ίσο με το τετράγωνο της υποτείνουσας.»
Ένας τρόπος για να εξηγήσουμε το πυθαγόρειο θεώρημα είναι να κατασκευάσουμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο και να σχεδιάσουμε τρία τετράγωνα με πλευρές την κάθε μία πλευρά του τριγώνου.
Εξηγούμε στους μαθητές ότι σύμφωνα με το Πυθαγόρειο θεώρημα το εμβαδόν του μεγάλου πορτοκαλί τετραγώνου είναι ίσο με το άθροισμα των εμβαδών των δύο πράσινων τετραγώνων.
Πολύ πιο παραστατικά μπορούμε να δείξουμε το βιντεάκι στον παρακάτω υπερσύνδεσμο το οποίο δείχνει οτι η ποσότητα του νερού που χωράει στα δύο μικρότερα τετράγωνα είναι ακριβώς αυτή που χωράει στο μεγάλο τετράγωνο, επιβεβαιώνοντας το πυθαγόρειο θεώρημα.