2006-07

Ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή Β Τάξης στην Αίγινα

Β Τάξη στο Ναό της Αφαίας, Αίγινα

Β Τάξη στο Ναό της Αφαίας, Αίγινα

Β Τάξη στο Ναό της Αφαίας, Αίγινα

Β Τάξη στο Ναό της Αφαίας, Αίγινα

Β Τάξη στον Άγιο Νεκτάριο, Αίγινα

Β Τάξη στον Άγιο Νεκτάριο, Αίγινα

Β Τάξη στην Αίγινα

Β Τάξη στην Αίγινα

Β Τάξη στην Αίγινα

Β Τάξη στην Αίγινα

Β Τάξη στην Αίγινα

Β Τάξη στην Αίγινα

Β Τάξη στην Αίγινα

Β Τάξη στην Αίγινα

Β Τάξη επιστροφή από την Αίγινα

Β Τάξη επιστροφή από την Αίγινα

Αιγαιόγλαροι

Αιγαιόγλαροι

Η Ομάδα Περιβαλλοντικής Α Τάξης με συντονιστή τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής Παναγιώτη Ιωαννίδη στο ΚΠΕ Παρανεστίου για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Κέντρου “Ενέργεια του νερού”

Ομάδα Περιβαλλοντικής Α Τάξης στο ΚΠΕ Παρανεστίου Δράμας

Ομάδα Περιβαλλοντικής Α Τάξης στο ΚΠΕ Παρανεστίου Δράμας

Ομάδα Περιβαλλοντικής Α Τάξης στο ΚΠΕ Παρανεστίου Δράμας

Ομάδα Περιβαλλοντικής Α Τάξης στο ΚΠΕ Παρανεστίου Δράμας

Ομάδα Περιβαλλοντικής Α Τάξης στο ΚΠΕ Παρανεστίου Δράμας

Ομάδα Περιβαλλοντικής Α Τάξης στο ΚΠΕ Παρανεστίου Δράμας

Ομάδα Περιβαλλοντικής Α Τάξης στο ΚΠΕ Παρανεστίου Δράμας

Ομάδα Περιβαλλοντικής Α Τάξης στο ΚΠΕ Παρανεστίου Δράμας

Ομάδα Περιβαλλοντικής Α Τάξης στο ΚΠΕ Παρανεστίου Δράμας

Ομάδα Περιβαλλοντικής Α Τάξης στο ΚΠΕ Παρανεστίου Δράμας

Το Φράγμα του Θησαυρού

Το Φράγμα του Θησαυρού

Ομάδα Περιβαλλοντικής Α Τάξης στο ΚΠΕ Παρανεστίου Δράμας, στο Φράγμα του Θησαυρού

Ομάδα Περιβαλλοντικής Α Τάξης στο ΚΠΕ Παρανεστίου Δράμας, στο Φράγμα του Θησαυρού

Στο Φράγμα του Θησαυρού

Στο Φράγμα του Θησαυρού

Ο Νέστος

Ο Νέστος

Ομάδα Περιβαλλοντικής Α' Τάξης στο ΚΠΕ Παρανεστίου Δράμας, στο Φράγμα του Θησαυρού

Ομάδα Περιβαλλοντικής Α’ Τάξης στο ΚΠΕ Παρανεστίου Δράμας, στο Φράγμα του Θησαυρού

Ομάδα Περιβαλλοντικής Α Τάξης στο ΚΠΕ Παρανεστίου

Ομάδα Περιβαλλοντικής Α Τάξης στο ΚΠΕ Παρανεστίου

Παρανέστι, συνέντευξη από τους ντόπιους

Παρανέστι, συνέντευξη από τους ντόπιους

Ομάδα Περιβαλλοντικής Α Τάξης στο ΚΠΕ Παρανεστίου

Ομάδα Περιβαλλοντικής Α Τάξης στο ΚΠΕ Παρανεστίου

Ομάδα Περιβαλλοντικής Α Τάξης στο ΚΠΕ Παρανεστίου

Ομάδα Περιβαλλοντικής Α Τάξης στο ΚΠΕ Παρανεστίου

Ομάδα Περιβαλλοντικής Α Τάξης στο ΚΠΕ Παρανεστίου

Ομάδα Περιβαλλοντικής Α Τάξης στο ΚΠΕ Παρανεστίου

Αφήστε μια απάντηση