2010-11

Με μια κάμερα στο χέρι οι μαθητές βγάζουν μια φωτογραφία και εξηγούν γιατί επέλεξαν το συγκεκριμένο θέμα.

Celebrating Diversity’ across Europe on eTwinning Day, May 9! «

Γιορτάζουμε τη Διαφορετικότητα» σε όλη την Ευρώπη την ημέρα eTwinning, στις 9 Μαΐου!

«The beauty of the world lies in the diversity of its people.» ~ Unknown

Η ομορφιά του κόσμου έγκειται στην ποικιλομορφία των ανθρώπων της.

Συμμετοχή της μαθήτριας Γεωργιάννας Κρόκου σε διαγωνισμό για τη διαφορετικότητα.

Έργο της μσθήτριας Γεωργιάννας Κρόκου

Έργο της μσθήτριας Γεωργιάννας Κρόκου

Αφήστε μια απάντηση