Τι προσφέρει το ΚΕΣΥΠ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

σε μαθητές νέους προκειμένου να πάρουν τις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

σχετικά με τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας σε μαθητές, γονείς και καθηγητές.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

του έργου που παρέχουν τα ΓΡΑΣΕΠ των σχολικών μονάδων του νομού σε συνεργασία με τους επίσημους φορείς του κράτους.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

των καθηγητών που διδάσκουν ΣΕΠ στις σχολικές μονάδες στις σύγχρονες τάσεις που εφαρμόζονται στην συμβουλευτική και παροχή εκπαιδευτικού υλικού.