Τι διαθέτει

  • Πληροφοριακό Υλικό για θέματα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Αγοράς Εργασίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
  • Δανειστική βιβλιοθήκη με τίτλους που αναφέρονται σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Σειρά αρχείων όπως:

  • Οδηγών Σπουδών για ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Στατιωτικές και άλλες σχολές.
  • Μεταπτυχιακών σπουδών και υποτροφιών.
  • Ηλεκτρονικών διευθύνσεων.
  • Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
  • Πλήρη οδηγό για σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • Δημοσιευματων που αφορούν τις επαγγελματικές προοπτικές και την αγορά εργασίας.

 

  • Σύνδεση με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (INTRANET) και το Διαδίκτυο (INTERNET).