Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές (ΤΕΣ)

31-01-11 Οδηγίες για τη διεξαγωγή πτυχιακών εξετάσεων για τους μαθητές των πρώην Τ.Ε.Σ.
Οδηγίες για τη διεξαγωγή πτυχιακών εξετάσεων για τους μαθητές των πρώην Τ.Ε.Σ.