Συνήθεις Ερωτήσεις

Ερ.: Που μπορώ να βρω πληροφορίες και συμβουλευτική στήριξη;
Απ.: Στο πλησιέστερο Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΕΠ) ή και στο Κεντρικό Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) του νομού ή της περιοχής σας. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει μέσω του ΥΠΔΒΜΘ ΕΔΩ.

http://www.minedu.gov.gr/efarmoges/kesypgrasep.php

Ερ.: Που μπορώ να βρω πληροφορίες για τις εξετάσεις …;
Απ.: Στον δικτυακό τόπο του ΥΠΔΜΘ κάτω από το μενού ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ερ.: Που μπορώ να βρω υλικό προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις όπως ψηφιακά βοηθήματα για τα μαθήματα;
Απ.: Μπορείς να δοκιμάσεις το δικτυακό τόπο study4exams.