Συνήθεις Ερωτήσεις

Ερ.: Που μπορώ να βρω πληροφορίες και συμβουλευτική στήριξη;
Απ.: Στο πλησιέστερο Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΕΠ) ή και στο Κεντρικό Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) του νομού ή της περιοχής σας.
Ερ.: Που μπορώ να βρω πληροφορίες για τα μαθήματα του σχολείου;
Απ.: Στον δικτυακό τόπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-schools.gr/
Ερ.: Που μπορώ να βρω υλικό Ηλεκτρονικής Μάθησης;
Απ.: Μπορείς να δοκιμάσεις σε έναν από τους δικτυακούς τόπους Ηλεκτρονικής Μάθησης.