ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Κ. Μηλιάς

ΓΡΑΣΕΠ Γυμνασίου Κάτω Μηλιάς

Υπ. Τουμάζος Χριστάκης

Γυμνάσιο Κάτω Μηλιάς,

60100 Κάτω Μηλιά
Τηλ. 23510 81059