ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2018-19

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2018-19
Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ η προκήρυξη επιλογής σπουδαστών/σπουδαστριών για τις στρατιωτικές σχολές ακαδημαϊκού έτους 2018-19. Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές διαδικασίες για την εισαγωγή τους μέχρι και 10 Μαΐου 2018.
Η αποστολή των δικαιολογητικών γίνεται με συστημένη επιστολή, (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής και όχι η ημερομηνία παραλαβής από τη Σχολή ή ∆ΑΕ/Β1).

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της προκήρυξης :

α) υποβολή αίτησης – δικαιολογητικών ως Πέμπτη 10 Μαΐου 2018,

β) μέχρι την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 θα εκδοθεί η κατάσταση των υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά,

γ) υποβολή ελλιπών δικαιολογητικών ως Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 ενώ η τελική κατάσταση των δεκτών υποψηφίων θα γίνει την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018.

Για τους Έλληνες του εξωτερικού η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται έως την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι για τις στρατιωτικές σχολές θα πρέπει να τις δηλώσουν και στο μηχανογραφικό τους δελτίο.
Που στέλνονται τα δικαιολογητικά: Τα δικαιολογητικά στέλνονται στη σχολή πρώτης προτίμησης (στοιχεία των σχολών στη σελ. 12 της προκήρυξης)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΣΧΟΛΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ, ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6) ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ Η ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6)

Προκειμένοu η ηλεκτρονική Αίτηση να συμπληρωθεί ορθά, θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Απαιτείται Η/Υ με περιβάλλον windows.
2. Απαιτείται να είναι εγκαταστημένο λογισμικό Adobe Reader
3. Το αρχείο PDF πρέπει πρώτα να αποθηκευτεί στην Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) του Η/Υ και στη συνέχεια να ανοιχτεί και να επεξεργασθεί-συμπληρωθεί.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ/ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου, όπως Υπόδειγμα «6».
2.α. Φωτοαντίγραφο (Φ/Α) απολυτηρίου, εφόσον έχουν αποφοιτήσει την παρελθούσα εκπαιδευτική περίοδο και παλαιότερα.
2.β. Όσοι αποφοιτούν την παρούσα εκπαιδευτική περίοδο, βεβαίωση του Λυκειάρχη ότι είναι μαθητές της Γ’ Λυκείου και ότι η διαγωγή τους μέχρι την ημερομηνία εκδόσεως της
είναι τουλάχιστον «ΚΟΣΜΙΑ». (Υπόδειγμα «4»).
3. Πιστοποιητικό γέννησης, από το οποίο θα προκύπτει και η Ελληνική ιθαγένεια.
4. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου.
5. Δελτίο υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου (Υπόδειγμα «5») ( θα προσκομιστεί στη Στρατιωτική Σχολή πρώτης (1ης) προτίμησης την 1η ημέρα των Υγειονομικών εξετάσεων).
6. Οι υποψήφιοι -ες της ΣΙ (όλων των τμημάτων της) πρέπει επιπλέον, υποχρεωτικά να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, που θα βεβαιώνει τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2.
Επισημαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική αρχή ή Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα, διάφορη της Ελληνικής, θα πρέπει προκειμένου να γίνουν δεκτά να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα (δεν ισχύει για τα πτυχία Αγγλικών της προηγούμενης παραγράφου). Ειδικές κατηγορίες: Στις στρατιωτικές σχολές ισχύουν οι ειδικές κατηγορίες για πολύτεκνους/τρίτεκνους και για κάποιες άλλες περιπτώσεις όπως ορίζεται από τον Ν. 3648/2008 – ΦΕΚ 38/Α.

Η Προκήρυξη:

(α) στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ http://www.geetha.mil.gr/, [ εδώ ]
(β) στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ http://www.minedu.gov.gr/, [ εδώ ]

Η αίτηση [ εδώ ]

ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 3, 2ος όροφος, Τ.Κ. : 61100, Κιλκίς
Τηλ.: 2341353377
e-mail: kesyp@dide.kil.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://dide.kil.sch.gr
Υπεύθυνοι ΣΕΠ: (α) Κατσιούλα Παναγιώτα και (β) Σαλαβασίδης Πέτρος

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Εξαιρετικά Επείγον και χαρακτηρίσθηκε , , , , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.