ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 (βάσει της εγκυκλίου Φ151/44340/Α5/16-3-2018)

Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά ερωτήματα με τις απαντήσεις ώστε να διευκολύνουμε τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ) 2018

(α) για την εγκύκλιο Φ151/44340/Α5/16-3-2018 – ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

(β) για το ΦΕΚ 983 τΒ’  20/03/2018 — Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού αυτού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατ’ εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 – ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ  :

Ε001

Πότε υποβάλλονται οι Αιτήσεις-Δηλώσεις για τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Έτους 2018;

Α001 Ως αποκλειστική προθεσμία ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 έως και την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018.
Ε002

Ποιοί έχουν δικαίωμα υποβολής Αίτησης-Δήλωσης;

Α002

Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ μπορούν να υποβάλουν:

1.   μαθητές της τελευταίας τάξης των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ,

2.   κάτοχοι πτυχίου και απολυτηρίου δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 3475/2006,  ν.4186/2013 και του  ν.4386/2016,

3.   κάτοχοι απολυτηρίου  ΓΕΛ με πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006 και του ν.4186/2013,

4.   κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ, Ναυτικών Λυκείων, ΕΠΛ( Τμημάτων Ειδίκευσης),

5.   πτυχίου και απολυτηρίου ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄ ή Β΄) του ν.3475/2006, οι οποίοι  μπορούν να δηλώσουν τον αντίστοιχο Τομέα και την αντίστοιχη ή συναφή ειδικότητα του πτυχίου τους με αυτή των ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 και του ν. 4386/2016, όπως έχει καθοριστεί σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο (στην εγκύκλιο) πίνακα αντιστοιχιών,

6.   μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας.

Επίσης την ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση υποβάλλουν και,

1. απόφοιτοι ΕΠΑΛ παλαιοτέρων ετών, κάτοχοι απολυτηρίων ΕΠΑΛ, οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο ειδικότητας, καθώς επίσης και απόφοιτοι, οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει ούτε απολυτήριο ΕΠΑΛ, ούτε πτυχίο ειδικότητας, δύνανται να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση υποψηφίων ΕΠΑΛ έτους 2018, με την υποχρέωση να εξεταστούν επιτυχώς στις ενδοσχολικές εξετάσεις  απόκτησης πτυχίου ή απολυτηρίου ή και των δύο, διαφορετικά θα θεωρείται άκυρη η συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

2. Οι απόφοιτοι τεχνικών ή επαγγελματικών λυκείων της αλλοδαπής, κάτοχοι βεβαιώσεων ισοτιμίας από τον ΕΟΠΠΕΠ, οι οποίοι θεωρούνται κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου της ημεδαπής και άρα μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση υποψηφίων ΕΠΑΛ έτους 2018. Οι υποψήφιοι της εν λόγω περίπτωσης (β) μπορούν να δηλώσουν όποια ειδικότητα επιθυμούν στον αντίστοιχο  τομέα τους, όπως αναφέρονται στη βεβαίωση ισοτιμίας του ΕΟΠΠΕΠ που προσκομίζουν.

3. Κάτοχοι απολυτηρίων ΤΕΛ, εξαταξίων Γυμνασίων, ΕΠΛ, ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006, χωρίς πτυχίο ειδικότητας, οι οποίοι φοιτούν σε ΕΠΑΛ προκειμένου να αποκτήσουν πτυχίο ειδικότητας του ν.4386/2016 μπορούν να υποβάλουν αίτηση-δήλωση υποψηφίων ΕΠΑΛ έτους 2018, διότι ο τίτλος σπουδών τους είναι ισότιμος με απολυτήριο ΓΕΛ.

4. Οι κάτοχοι πτυχίων εσπερινών ΤΕΛ , Β’ Κύκλου ΤΕΕ, ΕΠΛ δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση – δήλωση με την κατηγορία των υποψηφίων των εσπερινών ΕΠΑΛ που κατέχουν απολυτήριο Εσπερινών ΕΠΑΛ και διεκδικούν θέσεις με το ειδικό ποσοστό 1% επι του συνολικού αριθμού εισακτέων στα ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και σχολές Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

5. Κάτοχοι πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β’Κύκλου ΤΕΕ του ν.2909/2001, θεωρούνται κάτοχοι τίτλου απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περ. α , της παρ 9 του άρ.1 του ίδιου νόμου και άρα μπορούν να υποβάλουν αίτηση –δήλωση υποψηφίων ΕΠΑΛ έτους 2018.

6. Τα πτυχία των ιδιωτικών Τεχνικών Επαγγελματικών ΤΕΕ Β’ κύκλου είναι ισότιμα με τα πτυχία δημοσίων Τεχνικών Επαγγελματικών ΤΕΕ Β’ κύκλου, ως εκ τούτου οι απόφοιτοι  των ιδιωτικών Τεχνικών Επαγγελματικών ΤΕΕ Β’ κύκλου μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση υποψηφίων ΕΠΑΛ έτους 2018. Εφιστούμε όμως την προσοχή σας στο από 18-1-2017 δελτίο τύπου του ΥΠΠΕΘ,στο οποίο έχει δοθεί λίστα με όλα τα ιδιωτικά ΤΕΕ τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.3577/2007(130Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συνεπώς τα σχολεία μέσω των διευθύνσεων ΔΕ θα πρέπει με έγγραφο τους να ενημερώσουν την Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων τμήμα Β΄ για τις περιπτώσεις εκείνες που εμπίπτουν στο νόμο και έχουν υποβάλει αίτηση δήλωση.

Ε003

Πόσα υποδείγματα (είδη) αιτήσεων υπάρχουν;

Α003

Τα υποδείγματα είναι τρία (3).

Υπόδειγμα 1 : Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για συμμέτοχη στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ για τους υποψηφίους:

α.) μαθητές ή απόφοιτοι Ημερήσιων ΕΠΑΛ για Πανεπιστήμια, ΤΕΙ

β) απόφοιτοι Εσπερινού ΕΠΑΛ για Πανεπιστήμια, ΤΕΙ

 

Υπόδειγμα 2:  Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για συμμέτοχη στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ για τους υποψηφίους:

α.) μαθητές ή απόφοιτοι Εσπερινού ΕΠΑΛ με ειδικό ποσοστό 1% μονό για ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ

β) μαθητές Εσπερινού ΕΠΑΛ για Πανεπιστήμια, ΤΕΙ

 

Υπόδειγμα 3: Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για συμμέτοχη στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ για τους μαθητές αυτοτελών τμημάτων και τμημάτων συνδιδασκαλίας του ν.4473/2017.

 

Αναλυτικότερα:

Α. Για το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1:

1.   μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018,

2.   απόφοιτοι της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών,

3.   απόφοιτοι της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών,

και οι οποίοι διεκδικούν θέσεις σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., ΑΣΤΕ,  Α.Σ.Σ.Υ των Ενόπλων Δυνάμεων, στις Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, και Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

 

Β. Για το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2:

1.   μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018, και διεκδικούν θέσεις σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., ΑΣΤΕ, Α.Σ.Σ.Υ των Ενόπλων Δυνάμεων, στις Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, και Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού

2.   μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018 και διεκδικούντο ειδικό ποσοστό των εσπερινών 1%, επιπλέον του αριθμού εισακτέων σε ΤΕΙ, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., ΑΣΤΕ και Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού,

3.   απόφοιτοι της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών  και  διεκδικούν το ειδικό ποσοστό των εσπερινών 1%, επιπλέον του αριθμού εισακτέων σε ΤΕΙ, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., ΑΣΤΕ και Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού

 

Γ. Για το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3:

1.   μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας.

Ε004

Τι δηλώνει η υποψήφια/υποψήφιος στην Αίτηση-Δήλωση;

Α004

Με την Αίτηση-Δήλωση ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει:

1)   Εκτός από τα δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας « Νέα Ελληνικά» ή  «Ελληνική Γλώσσα» (Νέα Ελληνική Γλώσσα) και «Μαθηματικά» (Άλγεβρα) και την ειδικότητα του Τομέα στα δύο μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά.

2)   τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί πανελλαδικά.

3)   αν είναι υποψήφιος,

a.   για Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων,

b.   Σχολή Αστυφυλάκων,

c.   Σχολή Πυροσβεστών,

d.   και Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού

e.   ΤΕΦΑΑ

 

(οι προηγούμενες επιλογές α, β, γ, ε δεν ισχύουν για τους υποψηφίους Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., που με την Αίτηση-Δήλωσή τους επιλέγουν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μόνο με το ειδικό ποσοστό 1% των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της υποπαρ. Β της παρ. 3 του αρ. 13 του ν.4452/2017(Α΄17).

Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης ημερησίου και Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στην Αίτηση-Δήλωση δηλώνουν υποχρεωτικά τα μαθήματα της ειδικότητας που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν, ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα αποφοίτησής τους, που είναι αντίστοιχος ή συναφής με τον τομέα του ν.4386/2016 σύμφωνα με το άρ.20 της με αρ. Φ151/43612/Α5/15-3-2018 ΥΑ (βλέπε πίνακα αντιστοιχιών).

Σε περίπτωση που οι απόφοιτοι  έχουν αποκτήσει και άλλο πτυχίο ειδικότητας Τομέα διαφορετικού από αυτόν της αποφοίτησής τους μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν σε μαθήματα Ειδικότητας του άλλου Τομέα που επιθυμούν.

Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. Ναυτικών Λυκείων, Ε.Π.Λ., πτυχίου και απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006,ή του ν.4186/2013 μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα αποφοίτησης τους που είναι αντίστοιχος ή συναφής του ν.4386/2016 σύμφωνα με το άρ. 20 της με αρ. Φ151/43612/Α5/15-3-2018 ΥΑ (βλέπε πίνακα αντιστοιχιών).

Ειδικά οι υποψήφιοι/ες των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., μαθητές/τριες που φοιτούν στην τελευταία τάξη του ΕΠΑ.Λ. για να αποκτήσουν πτυχίο και απολυτήριο Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ή απόφοιτοι που κατέχουν πτυχίο και απολυτήριο Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., κατά την υποβολή της Αίτησης –Δήλωσης,  εκτός των ανωτέρω, επιλέγουν εάν:

α) θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μαζί με τους/τις υπόλοιπους/ες υποψήφιους/ες των ΕΠΑΛ διεκδικώντας τις ίδιες θέσεις  εισαγωγής στις Σχολές, Τμήματα, Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων , Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στις Α.Σ.Τ.Ε., στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.4186/2013 όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. Α΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του αρ. 12 του ν. 4468/2017 (ΦΕΚ 61 Α΄) και  την παρ.1 του αρ. 28 του ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α’).

β) θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α.Σ.Τ.Ε. και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού διεκδικώντας ειδικό ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.4186/2013 όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. Β της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄). Οι απόφοιτοι της περίπτωσης αυτής μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε ειδικότητας  του Τομέα αποφοίτησης τους αντίστοιχου ή συναφή  με τον τομέα του  ν. 4186/2013, σύμφωνα  με το  άρθρο 20 της με αριθμ. Φ.151/43612/Α5/15-3-2018  Υπουργικής απόφασης.

Οι υποψήφιοι/-ες των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ., που φοιτούν στην τελευταία τάξη του ΕΠΑ.Λ. για να αποκτήσουν πτυχίο Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., κατά την υποβολή της Αίτησης–Δήλωσης, μπορούν να επιλέξουν μόνο την περίπτωση (α) και εξετάζονται υποχρεωτικά στα μαθήματα της ειδικότητας που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν.

Οι μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας του  άρθρου 4 (παρ. 3) του ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78 Α΄) εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. υποβάλλουν στο Λύκειο φοίτησής τους την ανωτέρω Αίτηση – Δήλωση με τα μαθήματα γενικής παιδείας , καθώς και την ειδικότητα του Τομέα, που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν, στα δύο μαθήματα της οποίας θα εξεταστούν πανελλαδικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. Φ2/220509/Δ4/14-12-2017 (ΦΕΚ 4491 Β΄) Υπουργικής Απόφασης.

Ε005

Σε ποια ειδικά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστώ εάν επιθυμώ να εισαχθώ σε ένα από τα παρακάτω τμήματα;

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πολυτεχνείου Κρήτης και των Πανεπιστημίων Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Πατρών, Δημοκρίτειου Θράκης και Ιωαννίνων, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας καθώς και Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και η εισαγωγική κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

 

 

Α005

Για την εισαγωγή στα παραπάνω τμήματα/σχολές απαιτείται η εξέταση στα δύο ειδικά μαθήματα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ».

 

Για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στα παραπάνω τμήματα απαιτείται η επιτυχής εξέτασή του σε καθένα από τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα (βαθμολογική βάση του 10 με άριστα το 20).

Ε006

Σε ποια ειδικά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστώ εάν επιθυμώ να εισαχθώ σε ένα από τα παρακάτω τμήματα;

Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς και για το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Α006

Για την εισαγωγή στα παραπάνω τμήματα/σχολές απαιτείται η εξέταση στα δύο ειδικά μαθήματα «ΑΡΜΟΝΙΑ» ΚΑΙ «ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ».

 

Για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στα παραπάνω τμήματα απαιτείται η επιτυχής εξέτασή του σε καθένα από τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα (βαθμολογική βάση του 10 με άριστα το 20).

Ε007

Σε ποια ειδικά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστώ εάν επιθυμώ να εισαχθώ σε ένα από τα παρακάτω τμήματα;

Ναυτιλιακών Σπουδών

Α007

Για την εισαγωγή στα παραπάνω τμήματα/σχολές απαιτείται η εξέταση στο  ειδικό μάθημα «ΑΓΓΛΙΚΑ».

 

Για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στα παραπάνω τμήματα απαιτείται η επιτυχής εξέτασή του σε καθένα από τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα (βαθμολογική βάση του 10 με άριστα το 20).

Ε008

Σε ποια ειδικά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστώ εάν επιθυμώ να εισαχθώ σε ένα από τα παρακάτω τμήματα;

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών καθώς και Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κρήτης, Θεσσαλίας, και Ιονίων Νήσων, Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας καθώς και για τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης εξετάζονται σε ένα από τα εξής ειδικά

 

Α008

Για την εισαγωγή στα παραπάνω τμήματα/σχολές απαιτείται η εξέταση σε ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ», «ΙΤΑΛΙΚΑ».

 

Ειδικά για το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, η διάταξη ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και μετά.

 

Για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στα παραπάνω τμήματα απαιτείται η επιτυχής εξέτασή του σε καθένα από τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα (βαθμολογική βάση του 10 με άριστα το 20).

Ε009

Εάν επιθυμώ να εισαχθώ στα ΤΕΦΑΑ απαιτείται η συμμετοχή σε πρακτικές δοκιμασίες;

Α009

Για να εισαχθείς στα ΤΕΦΑΑ είναι υποχρεωτική η δήλωση για την συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα).

Ε010

Εάν επιθυμώ να εισαχθώ σε

(1) Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων,

(2) Σχολή Αστυφυλάκων,

(3) Σχολή Πυροσβεστών και

(4) Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού

απαιτείται η συμμετοχή σε προκαταρκτικές εξετάσεις;

Α010

Για να εισαχθείς σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω σχολές (1) Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, (2) Σχολή Αστυφυλάκων, (3) Σχολή Πυροσβεστών και (4) Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις.

Ε011

Είμαι υποψήφια/υποψήφιος Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και επέλεξα να συμμετάσχω στις Πανελλαδικές εξετάσεις μόνο με το ξεχωριστό ποσοστό 1% των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της υποπαρ. Β της παρ. 3 του αρ. 13 του Ν. 4452/2017(Α΄17), έχω δικαίωμα επιλογής για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τη Σχολή Πυροσβεστών και τα ΤΕΦΑΑ;

Α011

Οι υποψήφιοι των Εσπερινών  ΕΠΑ.Λ. που με την Αίτηση-Δήλωσή τους επιλέγουν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μόνο με το ξεχωριστό ποσοστό 1% των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της υποπαρ. Β της παρ. 3 του αρ. 13 του Ν. 4452/2017(Α΄17), δεν έχουν το δικαίωμα επιλογής για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τη Σχολή Πυροσβεστών και τα ΤΕΦΑΑ.

 

Ε012

Είμαι υποψήφια/υποψήφιος και φοιτώ σε ΕΠΑ.Λ., που θα υποβάλω την Αίτηση-Δήλωση;

Α012

Η Αίτηση-Δήλωση θα υποβληθεί στο ΕΠΑΛ φοίτησης.

 

Ε013

Είμαι εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος υποψήφιας/υποψήφιου που φοιτά σε ΕΠΑ.Λ., που θα υποβάλω την Αίτηση-Δήλωση της/του;

Α013

Η Αίτηση-Δήλωση θα υποβληθεί στο ΕΠΑΛ φοίτησης αυτής/αυτού που σας εξουσιοδότησε.

 

Ε014

Είμαι υποψήφια/υποψήφιος και αποφοίτησα σε παρελθόν έτος από ΕΠΑ.Λ., που θα υποβάλω την Αίτηση-Δήλωση;

Α014

Η Αίτηση-Δήλωση θα υποβληθεί στο ΕΠΑΛ από το οποίο αποφοιτήσατε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία σας ΕΠΑ.Λ.

 

Ε015

Είμαι εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος υποψήφιας/υποψήφιου που αποφοίτησε σε παρελθόν έτος από ΕΠΑ.Λ.  που θα υποβάλω την Αίτηση-Δήλωση της/του;

Α015

Η Αίτηση-Δήλωση θα υποβληθεί στο ΕΠΑΛ από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία της/του ΕΠΑ.Λ. αυτής/αυτού που σας εξουσιοδότησε.

 

 

Δημοσιεύθηκε στην Εξαιρετικά Επείγον και χαρακτηρίσθηκε , , , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.