ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 (βάσει της εγκυκλίου Φ251/44339/Α5/16-3-2018)

Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά ερωτήματα με τις απαντήσεις ώστε να διευκολύνουμε τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 2018

(α) για την εγκύκλιο Φ251/44339/Α5/16-3-2018 – ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ,

(β)  για το ΦΕΚ 2995 τΒ’ 31/08/2017 — Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν.  4327/2015 (ΦΕΚ 50τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων – ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ  :

Ε001

Πότε υποβάλλονται οι Αιτήσεις-Δηλώσεις για τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Έτους 2018;

Α001

Ως αποκλειστική προθεσμία ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 έως και την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018.

 

Ε002

Είμαι μαθήτρια/μαθητής της Γ’ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου που πρέπει να υποβάλω την Αίτηση-Δήλωση;

Α002

Την Αίτηση-Δήλωση πρέπει να την υποβάλεις στο Λύκειο φοίτησης, δηλαδή το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο στο οποίο είσαι μαθήτρια/μαθητής.

 

Ε003

Είμαι μαθήτρια/μαθητής της Δ’ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που πρέπει να υποβάλω την Αίτηση-Δήλωση;

Α003

Την Αίτηση-Δήλωση πρέπει να την υποβάλεις στο Λύκειο φοίτησης, δηλαδή το Εσπερινό Γενικό Λύκειο στο οποίο είσαι μαθήτρια/μαθητής.

 

Ε004

Ποίοι άλλοι έχουν δικαίωμα Αίτησης-Δήλωσης;

Α004

Αίτηση – Δήλωση μπορούν να υποβάλλουν και όσοι ενδιαφερόμενοι απέκτησαν τον απολυτήριο τίτλο τους σε παρελθόν έτος (όχι το τρέχον έτος) και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

1.   οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου,

2.   οι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου,

3.   οι κάτοχοι απολυτηρίου άλλου τύπου Λυκείου

4.   οι κάτοχοι απολυτηρίου αντίστοιχου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

5.   οι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)

6.   οι κάτοχοι ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου (πτυχίο Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΕΠΛ)

 

Ε005

Πόσα υποδείγματα (είδη) αιτήσεων υπάρχουν;

Α005

Το υπόδειγμα είναι ένα (1) και είναι κοινό για όλους, δηλαδή και για Ημερήσια Γενικά Λύκεια – Εσπερινά Γενικά Λύκεια αλλά και μαθήτριες/τές – αποφοίτους.

 

Ε006

Ποιο  σύστημα Πανελλαδικών ισχύει;

Α006

Από πέρυσι (2017) ισχύει μόνο το νέο σύστημα εξετάσεων του Ν.4185/2013.

 

Ε007

Πως υποβάλλεται η Αίτηση-Δήλωση;

Α007

Η Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις υποβάλλεται ηλεκτρονικά στα Λύκεια.

 

Ε008

Που μπορώ να βρω την Αίτηση-Δήλωση;

Α008

Την Αίτηση-Δήλωση μπορείς να προμηθευθείς με διάφορους τρόπους, αναφέρουμε παρακάτω μερικούς ενδεικτικά:

1.   Στο Λύκειο φοίτησης,

2.   Στο Λύκειο στο οποίο πρόκειται να κάνει ο υποψήφιος, απόφοιτος παρελθόντων ετών, την Αίτηση-Δήλωση,

3.   Μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και μεταβαίνοντας στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – κάνε κλικ εδώ,

4.   Μέσω των ιστοσελίδων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (βλέπε την Αίτηση-Δήλωση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Κιλκίς – κάνε κλικ εδώ),

5.   Μέσω των ιστοσελίδων των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (βλέπε την Αίτηση-Δήλωση στο ΚΕ.ΣΥ.Π Κιλκίς – κάνε κλικ εδώ),

6.   Πληκτρολογώντας σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο «Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2018» και ακολουθώντας κάποιον από τους πρώτους συνδέσμους που θα εμφανίσει η μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποιείς (ενδεικτικά παραθέτω την αναζήτηση από την Google – κάνε κλικ εδώ)

 

Ε009

Ποιος υποβάλει την Αίτηση-Δήλωση στο Λύκειο φοίτησης;

Α009

Για να γίνει η ηλεκτρονική καταχώρηση της Αίτησης-Δήλωσης από το Λύκειο, θα πρέπει η ίδια η υποψήφια/υποψήφιος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία να προσέλθει στο Λύκειο φοίτησης

 

Ε010

Ποιος υποβάλει την Αίτηση-Δήλωση ενός απόφοιτου παρελθόντων ετών και που;

Α010

Για τους αποφοίτους μπορεί να γίνει η ηλεκτρονική καταχώρηση της Αίτησης-Δήλωσης στο Λύκειο στο οποίο αποφοίτησαν ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους Λύκειο. Θα πρέπει η ίδια η υποψήφια/υποψήφιος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία να προσέλθει στο Λύκειο.

 

Ε011 Καταχωρήθηκε η Αίτηση-Δήλωση μου, ύστερα τι;
Α011

Μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα myschool εκτυπώνονται δύο αντίγραφα. Η υποψήφια/υποψήφιος (ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος) ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά ανταποκρίνονται στις επιθυμίες της/του, υπογράφει και στα δύο αντίγραφα και παραλαμβάνει ένα αντίγραφο. Το δεύτερο αντίγραφο φυλάσσεται στο Λύκειο κατάθεσης.

 

Ε012

Εκπρόθεσμη διόρθωση της Αίτησης-Δήλωσης μπορεί να γίνει;

Α012

Τονίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή εκπρόθεσμη Αίτηση-Δήλωση ούτε εκπρόθεσμη διόρθωση αυτής.

 

Ε013

Τι δηλώνω στην Αιτηση-Δήλωση;

Α013

Με την Αίτηση – Δήλωση η ενδιαφερόμενη/ος δηλώνεις:

1.   Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τρία (3) κοινά μαθήματα της οποίας θα εξεταστείς πανελλαδικά,

2.   Το τέταρτο (4ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστείς πανελλαδικά για να έχεις πρόσβαση σε ένα (1) Επιστημονικό Πεδίο,

3.   Το πέμπτο (5ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστείς πανελλαδικά για να έχεις πρόσβαση σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία,

4.   Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμείς να εξεταστείς

5.   Αν επιθυμείς να είσαι υποψήφια/ος:

a.   για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Τις Σχολές αυτές δεν έχουν δικαίωμα να τις δηλώσουν οι υποψήφιες/οι με τα εσπερινά ΓΕΛ

b.   για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

c.   για τα ΤΕΦΑΑ.

Η δήλωση για το στοιχείο ε) δεν είναι δεσμευτική, πλην των ΤΕΦΑΑ, δηλαδή η δήλωση για τα ΤΕΦΑΑ είναι υποχρεωτική εφόσον επιθυμείς να συμμετάσχεις.

Δημοσιεύθηκε στην Εξαιρετικά Επείγον και χαρακτηρίσθηκε , , , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.