Πρόγραμμα εκπαιδευτικών ξεναγήσεων μαθητών στους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 16 Οκτωβρίου 2017 έως το τέλος Μαΐου 2018 τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούν να επισκέπτονται τους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με τη γεωργική και ζωϊκή παραγωγή

Επειδή στο πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να ξεναγηθούν στους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου εκατό (100) μαθητές ανά ημέρα, τα σχολεία που επιθυμούν να το επισκεφθούν θα πρέπει να προβούν στις εξής ενέργειες:
1. να επιλέξουν μια μη δεσμευμένη ημέρα στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο προγραμματισμού εκπαιδευτικών επισκέψεων που υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://calendar.aua.gr/schoolvisitsCal/main/showMain.rdo
2. να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το προσωπικό του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Γ.Π.Α. για τον οριστικό προγραμματισμό της ημερομηνίας επίσκεψης στα τηλέφωνα 2105294840 ή 2105294844
3. να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής με φαξ στο 2105294820 ή με email στη διεύθυνση public.relations@aua.gr (Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Γ.Π.Α.)

Δημοσιεύθηκε στην Εκδηλώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.