Νομοθεσία

Μπορείτε να δείτε στο παρακάτω έντυπο συνοπτικά τις αλλαγές στη λειτουργία του ΚΕΣΥ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΣΥ, 
Μπορείτε να δείτε την νέα νομοθεσία για το ΚΕΣΥ στους παρακάτω συνδέσμους:
N_4547_FEK_102A_12-06-2018
ΦΕΚ B 5614 – 13.12.2018
Ημερομηνία κυκλοφορίας 13.12.2018 Σελίδες 16 (66137 – 66152)