Δραστηριότητες ενδυνάμωσης, δημιουργικής έκφρασης και ενίσχυσης δεξιοτήτων για παιδιά

Ανακοινώσεις

Δραστηριότητες ενδυνάμωσης κοινωνικών και συναισθηματικών δεσμών στην οικογένεια για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών σε περιόδους που έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων λόγω έκτακτων συνθηκών.

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες αποτελούν τη συνέχεια μιας σειράς χρήσιμου ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού που έχει δημιουργηθεί από το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και απευθύνεται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, οικογένειες και ενήλικες που φροντίζουν παιδιά για την περίοδο που έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων λόγω της πανδημίας του COVID-19. Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες «Οι δικές μας ιστορίες» είναι προσαρμογή του εντύπου για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση «ΕπαναΣυνδεόμαστε στην τάξη/Οι e-ιστορίες της τάξης μας» με σκοπό να αξιοποιηθούν και σε οικογένειες. Δείτε το έντυπο κάνοντας κλικ [εδώ]

 

Δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης και ενίσχυσης των δεξιοτήτων σε βασικούς τομείς ανάπτυξης των παιδιών
Για γονείς και ενήλικες που φροντίζουν παιδιά.

Οι δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης «Μαζί στο σπίτι μας», αποτελούν τη συνέχεια μιας σειράς χρήσιμου ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού που έχει δημιουργηθεί από το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και απευθύνεται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, οικογένειες και ενήλικες που φροντίζουν παιδιά για την περίοδο που τα σχολεία είναι κλειστά λόγω της πανδημίας του COVID-19. Δείτε το έντυπο κάνοντας κλικ [εδώ].

Αφήστε μια απάντηση