Σχετικά με μας

Κέντρο Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Kαβάλας Επικοινωνία Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εθν. Αντιστάσεως 10, Τ.Θ. 11, Τ.Κ.65403, Καβάλα. Τηλεφωνικό Κέντρο: 2513-503471 και 73 Φαξ: 2513-503475 E-mail: mail@kesy.kav.sch.gr Ιστότοπος: http://kesy.kav.sch.gr

Ποιοι είμαστε…

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Kαβάλας είναι αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και υπάγεται διοικητικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας υπάρχουν ένα ή και περισσότερα Κ.Ε.Σ.Υ. ανάλογα με το μαθητικό πληθυσμό. Στη Kαβάλα λειτουργεί ένα Κ.Ε.Σ.Υ. από το Δεκέμβριο του 2018 με στόχο την υποστήριξη εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ομώνυμης Περιφερειακής Ενότητας.

Η αποστολή μας…

Σύμφωνα με το Νόμο 4547 του 2018, «Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.

Οι δράσεις μας …

Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς : της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών (στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού), της διενέργειας (ατομικών) αξιολογήσεων, της σχεδίασης και υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ., της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων (της σχολικής κοινότητας σε συνεργασία με τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου» (Άρθ. 7).

Κ.Ε.Σ.Υ. Καβάλας Το προσωπικό μας…

Για το Κ.Ε.Σ.Υ. Καβάλας προβλέπονται -εκτός του Προϊσταμένου- άλλες 12 οργανικές θέσεις (ΦΕΚ 3233/07-08-2018). Ειδικότερα προβλέπονται: Μία (1) θέση Εκπαιδευτικού Προσχολικής ΕΑΕ. Δύο (2) θέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής ΕΑΕ. Μία (1) θέση Εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας (Φιλολόγου ΕΑΕ).Μία (1) θέση Εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας (Μαθηματικού ΕΑΕ). Δύο (2) θέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Τρεις (3) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών. Τρεις (3) θέσεις Ψυχολόγων. Μία (1) θέση Λογοθεραπευτή. Μία (1) θέση Εργοθεραπευτή.Μία (1) θέση Διοικητικού Προσωπικού.

Όλες οι πράξεις, ενέργειες και εισηγήσεις των Κ.Ε.Σ.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και αποσκοπούν στην πολυδιάστατη υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων και του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού της περιοχής ευθύνης τους (ΦΕΚ 5614/13-12-2018/ άρθ. 1, παρ.

4). Τα όργανα διοίκησης…

Όργανα διοίκησης του Κ.Ε.Σ.Υ. είναι ο Προϊστάμενος και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ν. 4547/2018/άρθ. 8, παρ. 1). Το σύνολο των εκπαιδευτικών και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Λογοθεραπευτής) (Ε.Ε.Π.) που υπηρετούν στο Κ.Ε.Σ.Υ. αποτελεί το Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ν. 4547/2018/άρθ. 8, παρ. 3) και όλοι «λειτουργούν ως διεπιστημονική ομάδα η οποία οργανώνει το σύνολο των παρεμβάσεων του Κέντρου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 5614/13-12- 2018/άρθ. 13, παρ. 1).

Για μια ατομική αξιολόγηση…

Η ατομική αξιολόγηση ενός μαθητή μπορεί να ζητηθεί είτε από το γονέα ή κηδεμόνα , είτε από το σχολείο. Σε κάθε περίπτωση για να προχωρήσει η διαδικασία απαιτείται έγγραφη αίτηση του γονέα – κηδεμόνα προς το Κ.Ε.Σ.Υ..

Στη συνέχεια συγκαλείται σε συνεδρίαση ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου (με πρόσκληση της Διεύθυνσης) και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το διαθέσιμο Πρωτόκολλο.

Οι συνεργασίες μας…

Για την επίτευξη των στόχων τους τα Κ.Ε.Σ.Υ. συνεργάζονται «με τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και τις σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 5614/13-12-2018/άρθ. 2, παρ. 2).

Για την επικοινωνία μας…

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία της πρώτης σελίδας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08.00’ – 16.00’).

Τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επικοινωνούν, διά του εκπροσώπου τους, με τον αρμόδιο συνεργάτη του Κ.Ε.Σ.Υ.