ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ΦΩΚΙΔΑΣ

Προσωπικό

Το Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας για το σχολικό έτος 2020-2021 είναι στελεχωμένο με:

  1. Εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:
  2. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό:
  3. Εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό:
    1. Κωνσταντίνο Δραγογιάννη, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών

Προϊσταμένη του Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας είναι η Ιωάννα Γεροσίδερη.

Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ  Φωκίδας όπως μετονομάστηκε το ΚΕΣΥ με τον Ν.4823/21 για το σχολικό  έτος 2021-2022 έχει στελεχωθεί με:

  1. Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και    Εκπαίδευση  (Μαυροματίδου Αικατερίνη ΠΕ61, Πάντου Ροδάνθη ΠΕ71,  Λεμονάς Νικόλαος ΠΕ2.50)
  2. Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό (Ψυχολόγος ΠΕ23: Μαλαγράκη Παρασκευή, Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ30: Αναγνωστάκου Ευθυμία,  Μακρυγιάννη Ελένη,  Λογοθεραπεύτρια ΠΕ21: Κατσιγιάννη Αλεξάνδρα)

Προϊσταμένη του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ  Φωκίδας είναι κ.Γεροσίδερη Ιωάννα

Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ  Φωκίδας για το σχολικό  έτος 2022-2023 έχει στελεχωθεί με:

  1. Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και    Εκπαίδευση  (Πάππου Νίκη ΠΕ61, Μαγαλιού Ελένη ΠΕ71,  Τσιαμάκη Δήμητρα ΠΕ2.50)
  2. Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό (Ψυχολόγος ΠΕ23: Μαϊστρέλλη Γεωργία, Κοινωνική Λειτουργός ΠΕ3Ο:  Μακρυγιάννη Ελένη,  Εργοθεραπεύτρια ΠΕ29: Δάφνη Δήμητρα)

Προϊσταμένη του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ  Φωκίδας είναι κ.Γεροσίδερη Ιωάννα