Αρχική » Λειτουργία » Νομοθεσία

Kατηγορίες

Νομοθεσία

Η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η ακόλουθη:

  • Υπουργική Απόφαση 211076/ΓΔ4/06-12-2018 «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους»
  • Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

 

Εγκύκλιοι

Σχολικό έτος 2018-2019

 

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων