Στοιχεία Δημόσιας Λογοδοσίας

Tο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης Εύβοιας (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.ΕΥΒΟΙΑΣ) είναι εκπαιδευτική δομή η οποία υπάγεται ιεραρχικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και οι βασικοί άξονες λειτουργίας του είναι οι παρακάτω:

  •  Διερεύνηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών μαθητριών.
  • Στοχευμένες εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στο επίπεδο των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Εύβοιας
  • Υποστήριξη του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων
  • Ενημέρωση και επιμόρφωση της σχολικής κοινότητας.
  • Ευαισθητοποίηση της οικογένειας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Το οργανόγραμμα του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ΕΥΒΟΙΑΣ αναπτύσσεται με 25 συνεργάτες (22 συμβούλους διαφόρων ειδικοτήτων και δύο διοικητικούς υπαλλήλους και τον προϊστάμενο). Συγκεκριμένα, η δομή μας λειτουργεί με εσωτερική τμηματοποίηση σε πέντε διεπιστημονικές ομάδες που είναι εγκατεστημένες σε χώρο που μας έχει παραχωρήσει το Νοσοκομείο στο 9ο χιλιόμετρο Χαλκίδας –Ψαχνών (τμήμα του 1ου ορόφου). Ειδικά, από το σχολικό έτος 2022-2023, έχουμε αναπτύξει μια επιπλέον λειτουργία στην πρώιμη ανίχνευση στους παιδικούς σταθμούς.
Επιπρόσθετα, συντονίζουμε το έργο των είκοσι οκτώ (28) ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών που στελεχώνουν τις ΕΔΥ που καλύπτουν τις ανάγκες 70 σχολικών μονάδων της Εύβοιας. Σε συνεργασία και με τις κατά περίπτωση λειτουργούσες Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) προβαίνουμε σε σχεδιασμό και οργάνωση εξ αποστάσεως συμβουλευτικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των γονέων και μαθητών/τριών, που είτε έχουν αξιολογηθεί, είτε απευθύνονται προς τις υπηρεσίες τους πρώτη φορά, αξιοποιώντας τρόπους άμεσης ή έμμεσης υποστήριξης, ηλεκτρονικά (με πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων ή email) ή με τηλεφωνική επικοινωνία.

Κατά τη συνεδρίαση του συλλόγου εκπαιδευτικού προσωπικού του ΚΕΔΑΣΥ Ευβοίας την Τετάρτη 10/7/2024, με εισήγηση του προϊσταμένου έγινε συζήτηση –αποτίμησης των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων του έργου της δομής κατά το σχολικό έτος 2023-2024.

Οι λειτουργικές επιλογές μας οδήγησαν σε ένα οργανόγραμμα με διεπιστημονικές ομάδες σταθερής σύνθεσης και πεδίο αναφοράς, που η κάθε μία εργάζεται στο δικό της χώρο. Επίσης, επιδιώκουμε την υποδοχή και την ενημέρωση των εξυπηρετούμενων από το σύνολο της διεπιστημονικής ομάδας στον χώρο υποδοχής και την παραμονή τους εκεί για όσο χρόνο δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης. Επιπλέον έχουμε προβλέψει κλιμάκωση του ωραρίου εργασίας των ομάδων και του χρόνου που καλούνται σε ραντεβού οι εξυπηρετούμενοι ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Η Διεπιστημονική Ομάδα με πεδίο αναφοράς τα Νηπιαγωγεία της Εύβοιας και του Παιδικούς σταθμούς.

Δομή ομάδας Ονοματεπώνυμο
Συντονίστρια Ειδική παιδαγωγός Λινάρδου Δήμητρα
Μέλος Κοινωνική λειτουργός Ρεκάρη Ελένη-Μαρία
Μέλος Ψυχολόγος Βόγκλη Μαγδαλινή

Σύντομη παρουσίαση  του αξιολογικού έργου της.ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 20240709 2

 

Η Διεπιστημονική Ομάδα με πεδίο αναφοράς τα Δημοτικά Σχολεία της Εύβοιας εκτός του Δήμου Χαλκίδας.

Δομή ομάδας Ονοματεπώνυμο
Συντονίστρια Ειδική παιδαγωγός Σαββοπούλου Αθανασία Πολυξένη
Μέλος Κοινωνική λειτουργός Μόνου Αγγελική
Μέλος Ψυχολόγος Μπιαμή Γεωργία

Σύντομη παρουσίαση  του αξιολογικού έργου της.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 20240709

Η διαδικασία που εξελίσσεται στο χώρο της δομής μας περιλαμβάνει επιμέρους στάδια όπως:

(1) την υποδοχή των εξυπηρετούμενων από την αντίστοιχη διεπιστημονική ομάδα στο χώρο υποδοχής (παρουσίαση των μελών της ομάδας, περιγραφή των βημάτων της διαδικασίας και της χρονικής της διάρκειας, εγκατάσταση σχέσης εμπιστοσύνης),

(2) ακολουθούν τα βήματα της αξιολογικής διαδικασίας,

(3) η συνεδρίαση της διεπιστημονικής ομάδας για την έκδοση της γνωμάτευσης και του κειμένου των Βασικών Αξόνων του ΕΠΕ και

(4) ολοκληρώνεται με τη συμβουλευτική ενημερωτική συνεδρία της ομάδας με τους γονείς –κηδεμόνες. Η σχέση ενδυναμώνεται με το «ξεπροβόδισμα» των εξυπηρετούμενων κατά το οποίο τους επισημαίνεται η ετοιμότητα μας να διατηρήσουμε επαφή κατά όλη τη διάρκεια τη φοίτησης του/της μαθητή μαθήτριας και να παρέχουμε κάθε χρήσιμη πληροφορία και δυνατή υποστήριξη.

Η Διεπιστημονική Ομάδα με πεδίο αναφοράς τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Χαλκίδας.

Δομή ομάδας Ονοματεπώνυμο
Συντονίστρια  Ειδική παιδαγωγός Τερτίπη Ελένη
Μέλος Κοινωνική λειτουργός Μουστάκα Κωνσταντίνα
Μέλος Ψυχολόγος Καραγιάννη Παρασκευή

Σύντομη παρουσίαση  του αξιολογικού έργου της.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 20240709 1

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 20240709

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 20240709 1

Η Διεπιστημονική Ομάδα με πεδίο αναφοράς την Α Γυμνασίου των Γυμνασίων της Εύβοιας.

 

Δομή ομάδας Ονοματεπώνυμο
Συντονίστρια Ειδική παιδαγωγός (Δασκάλα) Ηλιοπούλου Αγλαΐα
Μέλος Ειδική παιδαγωγός (φιλόλογος) Δημητρίου Ελένη
Μέλος Κοινωνική λειτουργός Τσιγαρίδα Μαρία
Μέλος Ψυχολόγος Μασούρη Κωνσταντίνα

Σύντομη παρουσίαση  του αξιολογικού έργου της.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ 20240709

Η Διεπιστημονική Ομάδα με πεδίο αναφοράς της Δευτεροβάθμιας Εύβοιας.

Δομή ομάδας Ονοματεπώνυμο
Συντονιστής  Ειδικός παιδαγωγός  (φιλόλογος) Λαδόπουλος Ευστράτιος
Μέλος ειδικός παιδαγωγός  (μαθηματικός) Πασχαλίδης Χρήστος
Μέλος Κοινωνική λειτουργός Σβολιαντοπούλου Χάιδω
Μέλος Ψυχολόγος Κατσαρή Αργυρούλα

Σύντομη παρουσίαση  του αξιολογικού έργου της.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 20240709

Ψυχολόγος με αντικείμενο την ανίχνευση και την οργάνωση των παρεμβάσεων στο πεδίο

Ειδικότητα Ονοματεπώνυμο
Ψυχολόγος Καρυστινός Ανδρέας

Ειδικότητες που συμπληρώνουν την σύνθεση των διεπιστημονικών ομάδων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης

Ειδικότητα Ονοματεπώνυμο
Λογοθεραπεύτρια Σταμάτη Νίκη
Εργοθεραπεύτρια Τσουκνίδα Αναστασία
Φυσικοθεραπεύτρια Σπανού Σπυριδούλα
Λογοθεραπεύτρια Παγάνη Γεωργία

 

Γραμματειακή Υποστήριξη

Ειδικότητα Ονοματεπώνυμο
Μόνιμη Διοικητική Υπάλληλος Φουσέκα Ελένη
Αποσπασμένη μόνιμη Εκπαιδευτικός  Μπακάλη Ελευθερία

Συνολική παρουσίαση της ροής των αξιολογήσεων και αιτήματα που “διευθετήθηκαν” χωρίς να φτάσουν στο στάδιο του «ραντεβού αξιολόγησης». Ποσοτική περιγραφή
ΔΙΕΥΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 20240709
Η ροή των αιτημάτων κατά το σχολικό έτος 2023-2024

ΑΙΤΗΜΑΤΑ 20240709

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *