Άρθρα κατηγορίας "Υλικό"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

Η ΕΡΤ 3 έστειλε επιστολή σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια της περιοχής, με την οποία καλεί τα σχολεία και τους μαθητές να συμμετάσχουν στην καινοτόμα εκπομπή της με τίτλο «Τα παιδιά είναι εντάξει», και να παρουσιάσουν  θέματα που προέρχονται είτε από τα πρότζεκτ που ετοιμάζουν, είτε από τα προγράμματα δραστηριοτήτων που επιλέγουν να υλοποιήσουν τα σχολεία τους.

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΕΡΤ3

 

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του ΚΠΓ

Αποτέλεσμα εικόνας για κπγ

 

Αντικαθίστανται όλα τα άρθρα της προηγούμενης απόφασης.

Δικαιολογητικά – Τόπος και τρόπος υποβολής αιτήσεων

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΓ υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση η οποία αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται και υποβάλλουν στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός των ημερομηνιών που έχουν ανακοινωθεί, αυτοπροσώπως ή αν είναι ανήλικοι μέσω του κηδεμόνα τους ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου, την αίτησή τους με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Τον κωδικό υποψηφίου που αναφέρεται στην προσωρινή ηλεκτρονική αίτηση ή εκτυπωμένη την προσωρινή ηλεκτρονική αίτηση αυτή.

β) Απόδειξη πληρωμής παραβόλου.

γ) Φωτοτυπία ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοπροσωπίας

Το ΦΕΚ με τις αλλαγές

Δραστηριότητες με θέμα το σχολικό συνεταιρισμό 2017

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε ότι για το τρέχον σχολικό έτος προτείνεται η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του σχολικού συνεταιρισμού, βάσει της απόφασης επέκτασης του θεσμού αυτού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΦΕΚ: 1127 τ.Β’/10-05-2013 και παρ. 3 του άρθρου 46 του Ν. 1566/85, ΦΕΚ 167 τ.Α/1985). Σκοπός των δραστηριοτήτων αυτών είναι η εξοικείωση των μαθητών/τριών των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η οποία διέπεται από τις αρχές του σχολικού συνεταιρισμού, όπως αλληλοβοήθεια, συνεργασία, κοινωνική ευθύνη, ανάπτυξη της ανεξάρτητης σκέψης και δημοκρατικής συνείδησης, καθώς και γνώση των συλλογικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας.

Αναλυτικά η Εγκύκλιος

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων