Άρθρα κατηγορίας "Αρχική Σελίδα"

Πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης υποψηφίων με το 5%

 

Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους υποψήφιους που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και θέλουν να εισαχθούν σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ορισμένο αριθμό θέσεων, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, να απευθυνθούν σε μία από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησής τους.

Υποψήφιοι μπορεί να είναι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, κάτοχοι τίτλου απόλυσης Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της ημεδαπής ή Έλληνες κάτοχοι τίτλου απόλυσης ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής.

Οι εν λόγω υποψήφιοι καταθέτουν στις Επταμελείς Επιτροπές στην αποκλειστική προθεσμία από Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 έως και Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση (υπόδειγμα αίτησης υπάρχει στο τέλος του παρόντος δελτίου και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ http://www.minedu.gov.gr, στην ενότητα: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, υποενότητα: Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις, Έγγραφα Εξετάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις)

β) ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή και

γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορεί να υποβληθούν από τον ίδιο τον υποψήφιο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Επίσης μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά. Το εμπρόθεσμο της αίτησης στην περίπτωση αυτή, κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας της αρμόδιας υπηρεσίας του Υ.Π.ΑΙ.Θ., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ είναι: 210-3442651, 3442101, 3442688, 3442693

Λήγει τη Τρίτη η προθεσμία για την Αίτηση-Δήλωση των Πανελλαδικών

Λήγει αύριο Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014, η προθεσμία που έχει δώσει το Υπουργείο Παιδείας, για την Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2014.

Οι υποψήφιοι με την κατηγορία του 10%, (μόνο οι απόφοιτοι του 2013), χωρίς νέα εξέταση, δεν καταθέτουν αίτηση συμμετοχής.

Οι υποψήφιοι του 10% θα καταθέσουν το μηχανογραφικό δελτίο τους, ακολουθώντας μόνο τις διαδικασίες για το μηχανογραφικό δελτίο μετά τον Απρίλιο (απόκτηση password -κωδικού- και δικαιολογητικά για τυχόν υπαγωγή σε ειδικές περιπτώσεις).

Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση στις στρατιωτικές σχολές και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού θα πρέπει να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από τα αρμόδια Υπουργεία, Υπουργείο Άμυνας και Υπουργείο Ναυτιλίας. Αν ένας μαθητής δεν δηλώσει στην αίτηση ότι θα είναι υποψήφιος για τις στρατιωτικές σχολές ή τα ΤΕΦΑΑ ή το Εμπορικό Ναυτικό, δεν σημαίνει ότι αποκλείεται από τη συμμετοχή του στις σχολές αυτές.

Μπορεί τελικά να είναι υποψήφιος για τις παραπάνω σχολές,  αρκεί να ακολουθήσει τη διαδικασία που ορίζεται στις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων υπουργείων.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων