Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αποφασίζει τη δημιουργία των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ), των Γραφείων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού
(ΓΡΑΣΕΠ) και των Γραφείων Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΥ) ενώ λίγο ενωρίτερα έχουν αρχίσει να λειτουργούν τα σχετικά μεταπτυχιακά της ΣΕΛΕΤΕ (τώρα ΑΣΠΑΙΤΕ) και της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ), τα Γραφεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΕΠ) ιδρύθηκαν με το Ν. 2525/97. Οι προδιαγραφές λειτουργίας τους τέθηκαν από το Π.Ι., αλλά διοικητικά υπάγονται στη Διεύθυνση Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (ΣΕΠΕΔ) του ΥΠΕΠΘ. Με το Π.Δ.161/2000 την αρμοδιότητα για τη λειτουργία των ΚΕΣΥΠ αναλαμβάνουν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

Τα ΓΡΑΣΥ δημιουργούνται με την Υπουργική απόφαση 130807/Γ2/5-12-02 και ονομάζονται Γραφεία Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού δηλαδή Γραφεία Σ.Υ.Ε.Π, αλλά μετονομάσθηκαν σε ΓΡΑ.ΣΥ για λόγους κυρίως ευηχίας.

Το 2011 το Υπουργείο Παιδείας ανέστειλε τη λειτουργία των ΓΡΑΣΕΠ και των ΓΡΑΣΥ και πλέον λειοτυργούν μόνο τα ΚΕΣΥΠ, τα οποία στελεχώνονται από 2 εκπαιδευτικούς.

Τα ΚΕΣΥΠ στελεχώνονται από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, ενώ τα ΓΡΑΣΕΠ και τα ΓΡΑΣΥ λειτουργούν μέσα στις σχολικές μονάδες με εκπαιδευτικούς που διατηρούν και εκπαιδευτικά καθήκοντα. Στα ΚΕΣΥΠ υπηρετούν σήμερα 199 άτομα, ενώ υπάρχουν 16 κενές θέσεις, στα ΓΡΑΣΕΠ υπηρετούν 513 άτομα, ενώ υπάρχουν 57 κενές θέσεις και στα ΓΡΑΣΥ υπηρετούν 230 άτομα, ενώ οι κενές θέσεις είναι 17.

Σκοπός των ΚΕΣΥΠ είναι η Συμβουλευτική και η ανάπτυξη του θεσμού του Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε Νομαρχιακό επίπεδο, η παροχή βοήθειας, τόσο προς μεμονωμένα άτομα που συμμετέχουν στην εγκύκλια εκπαίδευση, (μαθητές, φοιτητές) ώστε να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες τους και να ενταχθούν ομαλά στο ευρύτερο κοινωνικό και εργασιακό χώρο, όσο και προς μεγάλες ομάδες (σχολεία, σύλλογοι, γονείς των μαθητών, καθηγητές, κ.λ.π.).