Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Ηγουμενίτσας (ΚΕΣΥΠ) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Οδός: Ευροίας 1

Τ.Κ. 46100

Ηγουμενίτσα

Τηλέφ.: 2665024843 &

2665029462

email: kesyp@dide.thesp.sch.gr