Άρθρα με καρτέλα "ΣΕΠΕΗΥ"

Έντυπα

Απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΣΕΠΕΗΥ Δελτίο αρχείου μηχανήματος Σχεδιάγραμμα θέσεων εργασίας Βιβλίο συμβάντων Βιβλίο δανεισμού Βιβλίο παρουσίας προσωπικού

Ετικέτες: ,

Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΕΠΕΗΥ)

Επιλογή και αρμοδιότητες των Υπευθύνων ΣΕΠΕΗΥ (155327/Γ7/22-10-2013) Διευκρινίσεις για τις εγκυκλίους επιλογής και αρμοδιοτήτων των Υπευθύνων ΣΕΠΕΗΥ (141842/Γ7/3-10-2013) Συμπληρωματική εγκύκλιος επιλογής και αρμοδιοτήτων των Υπευθύνων ΣΕΠΕΗΥ των Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (123052/Γ7/10-10-2012) Προδιαγραφές Σχολικών Εργαστηρίων (Απρίλιος 2012) Αρχιτεκτονική Σχολικών Εργαστηρίων (Σεπτέμβριος 2008) Κανονισμός Λειτουργίας ΣΕΠΕΗΥ (Σεπτέμβριος 2005) Οδηγίες Διαμόρφωσης Αίθουσας ΣΕΠΕΗΥ

Ετικέτες: ,

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων