Άρθρα με καρτέλα "Εγκύκλιοι"

Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΕΠΕΗΥ)

Επιλογή και αρμοδιότητες των Υπευθύνων ΣΕΠΕΗΥ (155327/Γ7/22-10-2013) Διευκρινίσεις για τις εγκυκλίους επιλογής και αρμοδιοτήτων των Υπευθύνων ΣΕΠΕΗΥ (141842/Γ7/3-10-2013) Συμπληρωματική εγκύκλιος επιλογής και αρμοδιοτήτων των Υπευθύνων ΣΕΠΕΗΥ των Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (123052/Γ7/10-10-2012) Προδιαγραφές Σχολικών Εργαστηρίων (Απρίλιος 2012) Αρχιτεκτονική Σχολικών Εργαστηρίων (Σεπτέμβριος 2008) Κανονισμός Λειτουργίας ΣΕΠΕΗΥ (Σεπτέμβριος 2005) Οδηγίες Διαμόρφωσης Αίθουσας ΣΕΠΕΗΥ

Ετικέτες: ,

Ολοήμερα Δημοτικά με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)

Διευκρινίσεις για τον Κανονισμό Λειτουργίας εργαστηρίων των Ολοήμερων Δημοτικών με ΕΑΕΠ (4337/Γ1/14-01-2014) Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίου Πληροφορικής – ΤΠΕ των Ολοήμερων με ΕΑΕΠ (132831/Γ1/18-11-2011) Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Πιλοτική τους Εφαρμογή του διδακτικού πεδίου Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών – Δημοτικά, Γυμνάσια (113719/Γ1/3-10-2011) Διδασκαλία – Πρόγραμμα Σπουδών σε Ολοήμερα με ΕΑΕΠ (ΦΕΚ […]

Ετικέτες: , ,

Υποστήριξη VBI

vbi

Λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων VBI: Συντήρηση συστημάτων VBI (184073/Γ2/2-12-2013) Λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη του ασύρματου συστήματος μετάδοσης δεδομένων VBI (132884/Γ2/26-10-2012) Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής Συστήματος VBI (26 Οκτωβρίου 2012)

Ετικέτες: ,

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων