Διευκρινίσεις για τον Κανονισμό Λειτουργίας εργαστηρίων των Ολοήμερων Δημοτικών με ΕΑΕΠ (4337/Γ1/14-01-2014) Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίου Πληροφορικής – ΤΠΕ των Ολοήμερων με ΕΑΕΠ (132831/Γ1/18-11-2011) Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Πιλοτική τους Εφαρμογή του διδακτικού πεδίου Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών – Δημοτικά, Γυμνάσια (113719/Γ1/3-10-2011) Διδασκαλία – Πρόγραμμα Σπουδών σε Ολοήμερα με ΕΑΕΠ (ΦΕΚ […]

Ετικέτες: , ,